Wróć do listy

Celem projektu realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich jest rozbudzenie aktywności obywatelskiej młodych ludzi poprzez profesjonalna wsparcie organizacji pozarządowych działających w tym obszarze oraz zachęcanie jednostek samorządu terytorialnego do współpracy z tymi organizacjami. Projekt realizowany jest od 17 marca 2021 roku do 31 grudnia 2022.

Projekt adresowany jest do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego do 100 000 mieszkańców, z terenu 5 województw:

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:

  1. Konferencja otwierającą 10 czerwca 2021 roku zatytułowana „Partnerstwo organizacji społecznych i samorządów lokalnych na rzecz aktywności obywatelskich młodych ludzi” dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

Konferencji towarzyszyła prezentacja ekspertyz na ten temat na temat wyzwań polskich samorządów powiązanych z młodzieżą.

Nagrania z konferencji:

Więcej informacji o konferencji – KLIKNIJ TUTAJ

2.  Przygotowanie poradnika dla organizacji pozarządowych na temat sprawdzonych formatów działań,  które wzmacniają i uruchamiają aktywność obywatelską wśród młodzieży, a które NGO-sy mogą wdrażać we współpracy z samorządami terytorialnymi (jesień 2021).

3.  Seminaria szkoleniowe w każdym z 5 województw  dla organizacji pozarządowych i samorządów o tworzeniu partnerstw pomiędzy nimi – o korzyściach, płaszczyznach współdziałania oraz formach i zasadach takiego partnerstwa (jesień 2021 – wiosna 2022):

Pierwsze seminarium dla organizacji pozarządowych i samorządowych w województwie podlaskim, odbyło się 8 listopada, w formie online. Lokalnym partnerem wydarzenia była Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.

Więcej informacji o seminarium: Białystok_program

Przeczytaj relację z seminarium _ KLIKNIJ TUTAJ

Młodzież Podlasia – zapobiegamy wykluczeniu czy rozwijamy jej potencjał? Analiza prof. Krzysztofa Sawickiego – KLIKNIJ TUTAJ

Nagranie z wystąpieniem prof. Sawickiego na seminarium:

Drugie seminarium, które poświęcone było województwu kujawsko-pomorskiemu odbyło się 26 listopada 2021 r. w formie hybrydowej, m.in. w Toruniu. Lokalnym partnerem wydarzenia była Pracownia Zrównoważonego Rozwoju.

Więcej o seminarium – tutaj.

Młodzież z kujawsko-pomorskiego – obywatele nieobecni lub uśpieni. Analiza dr Moniki Kwiecińskiej-Zdrenki – tutaj.

Wystąpienie dr Moniki Kwiecińskiej-Zdrenki:

Trzecie seminarium online zorganizowane dla mieszkańców Podlasia odbyło się 12 stycznia 2022 r. jedynie w formie online. Marszałek Województwa Podkarpackiego objął wydarzenie honorowym patronatem.

Więcej o seminarium – tutaj.

Czy młodzi chcą mieszkać na Podkarpaciu? Analiza dr Huberta Kotarskiego – tutaj.

Wystąpienie dr Huberta Kotarskiego:

 

Następne seminarium zostało skierowane do organizacji społecznych, samorządów i środowisk młodzieżowych z województwa lubelskiego i odbyło się 28 stycznia 2022 r. w formie online. Lokalnym partnerem seminarium była Fundacja Sempre a Frente.

Więcej o seminarium – tutaj.

Lubelszczyzna chce zatrzymać młodych. Analiza Aleksandry Kulik – tutaj.

Wystąpienie Aleksandry Kulik:

 

Ostatnie seminarium online, które Fundacja Civis Polonus zorganizowała przy współpracy z Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregionu Bałtyk, odbyło się 18 lutego 2022 r. i było skierowane do NGOsów, samorządowców i młodych aktywistów z Warmii i Mazur. Spotkanie zostało przeprowadzone w formie zdalnej.

Więcej o seminarium – tutaj.

Młodzi w warmińsko-mazurskim potrzebują wsparcia i wzmocnienia. Analiza Joanny Glezman – tutaj.

Wystąpienie Joanny Glezman:

 

4.    Szkolenie dla 8 par organizacji pozarządowych i samorządów, które chcą zbudować modelowe partnerstwa (6-8 kwietnia 2022 r).

Relację ze szkolenia można przeczytać tu: http://civispolonus.org.pl/szkolenie-dla-ngo-i-jst-6-8-04-2022/

 

5.  Szkolenie dla 8 par organizacji pozarządowych i samorządów w dniach 9-10 czerwca 2022

Relację ze szkolenia można przeczytać tu: http://civispolonus.org.pl/relacja-ze-szkolenia-dla-partnerstw-jst-i-ngo-9-10-06-2022/

 

6. Szkolenie dla 8 par organizacji pozarządowych i samorządów w dniu 21 września 2022

Relację ze szkolenia można przeczytać tu: http://civispolonus.org.pl/warsztat-online-dla-ngo-i-jst-21-wrzesnia/ 

 

7. Konferencja podsumowująca projekt – konferencja odbyła się 23 listopada w Warszawie oraz była również transmitowana na żywo.

Zaproszenie: http://civispolonus.org.pl/konferencja-rozwoj-lokalny-najlepiej-z-mlodzieza-23-11-warszawa/

Relacja z konferencji: http://civispolonus.org.pl/konferencja-rozwoj-lokalny-najlepiej-z-mlodzieza-podsumowanie/

 

PUBLIKACJE:

W ramach projektu wydaliśmy następujące materiały:

 

1. Praktyczne publikacje dotyczące sprawdzonych sposobów na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych:

Budżet obywatelski. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych na poziomie lokalnym.”

Otwieranie się instytucji na młodych. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych na poziomie lokalnym.”

„Samorząd uczniowski. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych na poziomie lokalnym.”

Młodzieżowe rady gmin. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych na poziomie lokalnym.”

Granty młodzieżowe. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.”

 

2. Zbiór dobrych praktyk organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego na rzecz młodzieży:

Dobre praktyki NGO-JST

 

Więcej informacji o projekcie:

Sprawy merytoryczne – Olga Napiontek – olga.napiontek@civispolonus.org.pl

Komunikacja – Julia Krzywicka – julia.krzywicka@civispolonus.org.pl

Partnerem projektu jest Związek Miast Polskich

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Projekt pod patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita Życie Regionów” i portalu organizacji pozarządowych ngo.pl

Do pobrania: