Wróć do listy

Projekt adresowany był wyłącznie do uczniów warszawskich szkół branżowych i techników. Miał im pomóc zrozumieć podstawowe idee, wartości i instytucje demokracji. Chcieliśmy dać uczniom tych szkół szansę na zadanie pytań i rozwój wiedzy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, nawet jeśli nie wybierają się na studia albo nie wiążą swojej przyszłości akademickiej z kierunkami humanistycznymi. Chcieliśmy stworzyć przestrzeń do swobodnej, ale opartej na faktach dyskusji, oraz do pogłębiania wiedzy na temat bieżących wyzwań i procesów związanych z demokracją.

 

Każda zainteresowana szkoła moogła zgłosić klasę lub grupę uczniów z różnych klas do udziału w warsztacie na jeden z wybranych tematów:

  1.  przyszłość demokracji;
  2. po co obywatelowi państwo prawa?
  3. Unia Europejska – jej istota i jej przyszłość;
  4. nierówności społeczne a demokracja;
  5. samorząd lokalny, samorząd warszawski – jaką rolę pełni w demokracji?;
  6. wolność słowa a demokracja;
  7. zmiany klimatu a demokracja.

Zajęcia trwały 2 godziny zegarowe. Prowadził je doświadczony trener/trenerka z wykorzystaniem metod aktywizujących. Wszystkie warsztaty odbyły się zdalnie (na platformie Zoom).

Zorganizowane warsztaty:

Zaproszenie do projektu O demokracji – KLIKNIJ TUTAJ

 

Więcej informacji:

Joanna Różycka-Thiriet

koordynatorka projektu

odemokracji@civispolonus.org.pl

 

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Urzędu m. st. Warszawy.

Do pobrania: