Wróć do listy

Ochotnicy Warszawscy – Program rozwoju wolontariatu w warszawskich bibliotekach publicznych – Edycja 6. (2022)

Od 2017 roku nasza fundacja, w ramach projektu Ochotnicy Warszawscy prowadzi szkolenia dla pracowników i pracowniczek warszawskich bibliotek publicznych, które chcą rozwijać w swoich placówkach wolontariat. Jest to pierwszy tak kompleksowy program dedykowany bibliotekom w Warszawie. Na bazie doświadczeń programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach powstały podobne programy dla innych grup instytucji – domów kultury, ośrodków opiekuńczo-leczniczych czy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Cele programu to m.in.:

 

Forum koordynatorów wolontariatu w bibliotekach, 2021.

 

W 6. edycji programu realizujemy aktualnie następujące działania:

Przygotowanie do współpracy z wolontariuszami oraz wsparcie w realizacji pierwszych programów pilotażowych. Realizacja 5 spotkań szkoleniowych – indywidualnych i grupowych.

Organizacja 3 spotkań edukacyjno-sieciujących dla koordynatorów wolontariatu.

Rekrutacja i koordynacja 6 mentorów spośród doświadczonych koordynatorów wolontariatu, którzy wesprą bibliotekarzy i bibliotekarki rozpoczynających rozwój wolontariatu w swojej placówce.

 

W tegorocznym programie szkoleniowym biorą udział przedstawiciele 15 filii z następujących bibliotek:

 

6. edycja programu trwa od maja do grudnia 2022.

Więcej informacji na stronie Ochotnicy Warszawscy

 

Ochotnicy Warszawscy – Program rozwoju wolontariatu w warszawskich placówkach edukacji pozaszkolnej – Edycja 2. (2022)

W ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” prowadzimy aktualnie 2. edycję programu wsparcia rozwoju wolontariatu w placówkach edukacji pozaszkolnej. Program rozwoju wolontariatu trwa dwa lata i podzielony jest na cztery etapy.

Celem programu jest wsparcie placówek w zaplanowaniu współpracy z wolontariuszami tak, aby wolontariat przyniósł korzyść zarówno placówce jak i samym wolontariuszom. Wolontariat w placówkach edukacji pozaszkolnej może stać się narzędziem za pomocą którego placówki m.in.:

Zespół fundacji oraz uczestnicy szkolenia wprowadzającego dla koordynatorów PEP. Czerwiec 2022.

 

W 6. edycji programu realizujemy aktualnie następujące działania:

 

W tegorocznym programie szkoleniowym biorą udział przedstawiciele 12 placówek:

 

Więcej informacji na stronie Ochotnicy Warszawscy. 

2. edycja programu trwa od maja do grudnia 2022.

 

Oba projekty są finansowane przez przez Urząd m.st. Warszawy.