Wróć do listy

Od 2017 roku systematycznie wspieramy rozwój samorządności uczniowskiej w Ukrainie. W ramach programu RITA – Przemiany w regionie zrealizowaliśmy dotychczas 4 projekty, dzięki którym upowszechniliśmy demokratyczne zasady działań samorządów uczniowskich w wielu regionach Ukrainy i zbudowaliśmy sieć osób (nauczycieli, przedstawicieli ośrodków metodycznych, członków organizacji pozarządowych), którzy wspólnie z nami promują w Ukrainie przekonanie, że samorząd uczniowski jest podstawowym narzędziem edukacji demokratycznej w szkołach.  O naszych dotychczasowych działaniach z zakresu edukacji obywatelskiej w Ukrainie możesz przeczytać na stronie programu RITA – Przemiany w regionie.

Ostatnie działania, które realizowaliśmy w ramach projektu „Budujemy koalicję na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie” w latach 2020-2021 zakończyły się opracowaniem „Karty standardów działania samorządów uczniowskich w Ukrainie”. Na stronie Fundacji można zapoznać się z efektami projektu. Ви також можете прочитати про проект українською мовою.

W niniejszym projekcie upowszechniamy dotychczasową metodologię i zwiększamy zasięg działania, aby dotrzeć do jak największej grup uczniów, nauczycieli i metodyków.

Celem projektu „Rozwijamy koalicje na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie” jest rozwój koalicji na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie i dalsza promocja demokratycznej funkcji samorządów uczniowskich.

W projekcie zaplanowaliśmy między innymi:

Oficjalnymi partnerami projektu są:

  1. Centrum Inicjatyw Oświatowych ze Lwowa
  2. Organizacja pozarządowa Unikalna Kraina ze Żmerynki

     

Kontakt: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl

Projekt Rozwijamy koalicję na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie” jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.