Wróć do listy

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 roku Fundacja Civis Polonus przeprowadziła 3-miesięczny proces rozwoju usług wolontariackich w gminie Izabelin.

W ramach programu:

  1. Nawiązaliśmy współpracę z instytucjami publicznymi: Szkołą Podstawową im. płk. Stanisława Królickiego w Izabelinie, Centrum Kultury Izabelin, Gminną Biblioteką Publiczną w Izabelinie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organizacjami pozarządowymi i sołtysami;
  2. Zorganizaowaliśmy dwa spotkania wprowadzające w tematykę rozwoju wolontariatu;
  3. Zorganizowaliśmy 4 szkolenia odrębnie dla każdej instytucji, dotyczące podstaw rozwoju wolontariatu w instytucji;
  4. Zapewniliśmy instytucjom wsparcie w opracowaniu koncepcji rozwoju wolontariatu;
  5. Zapewniliśmy wsparcie szkoleniowe dla gminnej koordynatorki wolontariatu.

Projekt sfinansowany ze środków z budżetu Gminy Izabelin.