Wróć do listy

Prowadziliśmy szkolenia, warsztaty i doradztwo dotyczące powoływania Młodzieżowych Rad – pomagaliśmy władzom stworzyć ordynację, statut nowej MRG, zakres obowiązków opiekuna MRG. W ten sposób wsparliśmy gminę Wyszków.

Przygotowujemy nowo wybranych młodzieżowych radnych do pełnienia ich funkcji. W trakcie szkolenia młodzi ludzie integrują się, poznają zasady działania samorządu lokalnego, tworzą plan swojej pracy. Szkoliliśmy młodzieżowe rady min, z dzielnicy Wesoła.

Doskonalimy pracę młodzieżowych rad poprzez szkolenia podnoszące ich kompetencje w zakresie podejmowania działań na rzecz młodzieży, w tym prowadzenia diagnozy, pracy metodą projektu, skutecznej komunikacji z młodzieżą z gminy Piaseczno.

Pracowaliśmy także z opiekunami młodzieżowych rad z województwa dolnośląskiego nad rolą opiekuna MRG i skutecznymi metodami pracy.

Z młodzieżowymi radami dzielnic w Warszawie pracowaliśmy nad tym, jak młodzieżowi radni mogą wpływać na ważne sprawy dla młodych ludzi. Wspieraliśmy młodzieżowych radnych w definiowaniu priorytetów ich pracy – wybieraniu, jakie SA najważniejsze problemy i potrzeby młodych ludzi i w jaki sposób młodzieżowa rada może przyczynić się do ich rozwiązania.

Nasze szkolenia, warsztaty i doradztwo zawsze dostosowujemy do potrzeb danej społeczności lokalnej i grupy szkoleniowej. Wszystkie szkolenia prowadzimy metodami aktywnymi.

Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów, pracujących od wielu lat na rzecz młodzieżowych rad oraz aktywności obywatelskiej młodzieży.