Wróć do listy

Fundacja był członkiem Komitetu Organizacyjnego V OFIPu.

 

W czasie Konferencji Rzeczpospolita Obywatelska, przeprowadziliśmy dyskusję pt:
Młody Aktywny Obywatel, czyli jak sprawić, by młodzież uczestniczyła w życiu
publicznym”.
Dyskutowaliśmy na temat edukacji obywatelskiej polegającej na tworzeniu
dla młodzieży przestrzeni do podejmowania działań obywatelskich i społecznych, czyli
ćwiczenia się w byciu zaangażowanym i kompetentnym obywatelem. Obecnie w Polsce
ten rodzaj edukacji, rozwijany jest w dużej mierze nie przez instytucje edukacji formalnej
takie jak szkoły, ale organizacje pozarządowe, które są twórcami, animatorami
innowacyjnych projektów.
Podczas
Pikniku Organizacji Pozarządowych
stoisko Fundacji prowadzone było przez
Młodzieżowych Radnych Dzielnic, którzy informowali o swoich działaniach, zbierali
pomysły na konieczne zmiany dotyczące życia młodzieży w Warszawie. Zaoferowali
również karaoke i pokaz tańca.