Wróć do listy

Celem projektu było wsparcie działania Młodzieżowych Rad Dzielnic w Warszawie poprzez przygotowanie osób bezpośrednio pracujących z młodzieżowymi radnymi do skutecznej pracy z Młodzieżową Radą Dzielnicy.

Adresatami projektu były osoby bezpośrednio pracujące z młodzieżowymi radnymi: opiekunowie, i/lub animatorzy Młodzieżowych Rad Dzielnic i/lub urzędnicy odpowiedzialni za kontakt z młodzieżowymi radnymi i/lub nauczyciele organizujący wybory do młodzieżowych rad w szkołach.

Celem szkoleń było przekazanie podstawowych i kluczowych treści związanych z istotą i rola istnienia i działania młodzieżowych rad oraz rozwój kompetencji opiekunów niezbędnych do codziennej skutecznej pracy z młodzieżowymi radnymi

Natomiast celem warsztatów było wsparcie uczestników w opracowaniu, a następnie wdrożeniu planów pracy opiekunów z Młodzieżowymi Radami w poszczególnych dzielnicach.

Pracowaliśmy z opiekunami z 9 Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy.