Wróć do listy
SBYCGN-logo-EU@2x-100

South Baltic Youth Core Groups Network był to międzynarodowy projekt zrzeszający partnerów z regionu Południowego Bałtyku. Celem projektu była współpraca na rzecz zwiększenia uczestnictwa młodych obywateli oraz zbudowanie sieci partnerów z Południowego Bałtyku w celu promowania wsparcia zaangażowania obywatelskiego młodych oraz włączania ich do procesów decyzyjnych na lokalnym poziomie.

Projekt tworzyło 14 partnerów z kraju i z zagranicy: reprezentujących lokalne społeczności, międzynarodowe stowarzyszenie wspólnot (Euroregion), sektor akademicki i organizacje współpracujące z lokalną społecznością i wspierające zaangażowanie młodzieży. Liderem Projektu było Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. W projekcie brali udział także:

 • Fundacja Samogitia Community – Litwa
 • Gmina Telsiai – Litwa
 • Gmina Køge – Dania
 • Uniwersytet w Kłajpedzie – Litwa
 • Gmina Vimmerby – Szwecja
 • Gmina Hässelholm – Szwecja
 • Uniwersytet Technologiczny w Gdańsku (GUT)
 • Nowe Miasto Lubawskie
 • Dzierzgoń
 • Gdynia
 • Iława
 • Elbląg

Działania w ramach projektu SB YCGN można podzielić na trzy główne obszary:

 • modelowanie procesu zaangażowania obywatelskiego młodzieży na poziomie lokalnym,
 • międzynarodowa współpraca i wymiana doświadczeń
 • badania prowadzone przez instytucje naukowe.

Głównym celem działań na poziomie lokalnym było wsparcie władz samorządowych we włączaniu młodych ludzi w proces podejmowania decyzji, co było głównym obszarem działań naszej fundacji. W tym celu przeprowadzono szereg szkoleń, zarówno dla przedstawicieli władz, urzędników oraz opiekunów młodzieżowych rad, jak i dla młodych działających w młodzieżowych radach. Podstawową metodą działania na tym poziomie były „okrągłe stoły” – debaty, do których zasiadają przedstawiciele władz, młodzieży i organizacji zainteresowanych – tzw. lokalne grupy młodzieżowe.

Głównym celem działań na poziomie międzynarodowym była natomiast wymiana doświadczeń w zakresie partycypacji obywatelskiej młodych poprzez wizyty studyjne i międzynarodowe szkolenia dotyczące polityk młodzieżowych oraz wspierania kompetencji obywatelskich młodych ludzi. Działania te mają podparcie teoretyczne w, również prowadzonych w ramach projektu, badaniach naukowych na temat zaangażowania obywatelskiego młodzieży, barier, motywacji i zainteresowań młodych w tym temacie.

Efektem projektu jest więc, po pierwsze – wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego młodzieży i włączanie ich w podejmowanie decyzji, m.in. dzięki wdrożeniu metody „okrągłych stołów”. Po drugie – stworzenie Sieci Grup Młodzieżowych (Youth Core Group Network), która polega na nieformalnej współpracy i opiera się na wymianie informacji i doświadczeń (m.in. tych zebranych w ramach lokalnych „okrągłych stołów”) oraz wspólnie podejmowanych akcjach i działaniach wokół ważnych dla młodych ludzi tematów.

Zapraszamy do zapoznania się projektem, jego rezultatami oraz informacjami na temat Sieci Grup Młodzieżowych na stronie projektu: https://sbycgn.eu/

Projekt trwał od 01.01.2018 do 31.03.2020 r.

Projekt był finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.