Wróć do listy

Wspieraliśmy uczniów ze 119 małych, wiejskich szkół podstawowych w rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich. W każdej szkole realizowane są projekty edukacyjne.

Latem, uczniowie szczególnie zainteresowani polityką i sprawami społecznymi biorą udział w Letnich Obozach Naukowych. Pięciodniowe turnusy w Warszawie to czas na poznanie ciekawych, przyjaznych, ważnych i inspirujących miejsc stolicy, a także okazja do odwiedzenia instytucji politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych.

W ten sposób 4600 dzieci przekonuje się, że aktywność obywatelska może być przyjemnością, robieniem czegoś ciekawego i bardzo ważnego. Realizacja projektu przyniosła wymierne efekty- badania Instytutu Badań Kompetencji w Wałbrzychu pokazały tendencję wyników uczniów w obszarach wzmacnianych w trakcie projektu i tak najmocniej rozwinęła się umiejętność uczenia się (o 5,6%) a zaraz po niej kompetencje społeczne i obywatelskie (wzrost o 4,52%)

Dwa zespoły autorskie, kierowane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska (projekty matematyczne i przyrodniczo-techniczne) oraz Fundację Civis Polonus (projekty społeczne i obywatelskie), wspierane przez ekspertów, opracowały cztery zestawy scenariuszy projektów edukacyjnych.

W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach realizowano między innymi następujące projekty edukacyjne. Wszystkie dostępne są na stronie www.malaszkola.pl:

Gazeta, czyli co robić żeby świat się o nas dowiedział? Celem projektu jest uświadomienie dzieciom roli i znaczenia prasy w przekazywaniu informacji w demokratycznych społecznościach. W trakcie realizacji projektu dzieci samodzielnie przygotowują i kolportują gazetkę szkolną. Ich gazeta jest dokumentacją działań związanych z poprzednio realizowanym na terenie szkoły projektem edukacyjnym.

Dziecięca gmina. Celem projektu jest kształtowanie u dzieci poczucia, że mogą wpływać na jakość życia w gminie. Na początku projektu dzieci zastanawiają się, jak żyje się dzieciom w ich gminie, jakie są ich problemy. Następnie szukają pomysłów na ich rozwiązanie W końcu projektują i wykonują swoje własne działanie, takie jak upiększenie szkolnego podwórka. Pomysły dzieci zrealizowane wspólnie z rodzicami i nauczycielami są dowodem na to, że dzieci są mądrymi obywatelami.

Sołectwo-nasz samorząd. Celem projektu jest poznanie przez uczniów funkcjonowania samorządu sołeckiego, zasad tworzenia i podziału funduszu sołeckiego oraz włączenie ich we współdecydowanie o tym funduszu. Dzieci spotykają się i rozmawiają na temat funduszu sołeckiego z sołtysem. Następnie przekazują swoją wiedzę o samorządzie sołeckim mieszkańcom, wreszcie biorą udział w symulacji zebrania wiejskiego, na którym zapadają decyzje o podziale środków z funduszu sołeckiego. Wnioski z symulacji przekazują swojemu sołtysowi

My i nasi reprezentanci-partnerstwo w każdej sprawie. Celem projektu jest wzmocnienie postaw obywatelskich, zwłaszcza poczucia obywatelskiej podmiotowości, rozwijanie wiedzy o formach reprezentacji i wpływu obywatela na działania samorządu terytorialnego. Uczniowie poznają organizację pracy radnych h i nawiązują z nimi kontakt, by dowiedzieć się, jak można wpływać na bieżące działania samorządu.

Partnerzy: Federacja Inicjatyw Oświatowych, Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej Fala, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.