SKIP_TO

Aktywny samorząd. Warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych

01.10.2023 - 31.07.2024
projekt skierowany do Młodzi ludzie Szkoła
Celem projektu realizowanego w warszawskich szkołach branżowych jest wzmocnienie samorządności uczniowskiej i włączenie młodych ludzi w proces podejmowania konstruktywnych działań na rzecz swojej społeczności szkolnej.

Projekt kierujemy do szkół branżowych, gdyż to właśnie uczniowie tych szkół szczególnie potrzebują wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji obywatelskich.

Nasze doświadczenie współpracy z warszawskimi szkołami branżowymi pokazuje nam, że ich uczniowie i uczennice mają ogromny potencjał dla aktywności społecznej i obywatelskiej. Chcemy go uruchomić poprzez rozwijanie samorządności uczniowskiej dopasowanej do specyfiki szkoły branżowej.

Dzięki udziałowi w projekcie:
 • uczniowie i uczennice zwiększą pewność siebie i wiarę w swoje możliwości dzięki pozytywnym działaniom społecznym,
 • społeczność szkolna będzie bardziej zintegrowana, dzięki działaniom samorządu uczniowskiego,
 • rozwiniemy ofertę wolontariatu, tak by była ona zgodna z zainteresowaniami uczniów i uczennic,
 • wzmocnienie zostaną samorządów klasowe, dzięki działaniom adresowanym szczególnie do nich,
 • wzmocnimy dobre relacji wewnątrz społeczności szkolnej oraz poczucie sprawczości wśród uczniów, a przez to zadbamy o dobrostan młodych ludzi,
 • wzmocniony zostanie dialog młodzieży z dorosłymi,
 • pomożemy zaangażować społeczność szkolną w działania proklimatyczne.

Rezultaty projektu

Podczas trwania projektu planujemy:
 • przygotować i wspierać zespoły szkolne, składające się z przedstawicieli SU i nauczyciela, we wdrażaniu modelu;
 • zrealizować szkolenia dla dyrektorów szkół oraz rad pedagogicznych;
 • zorganizować konferencję upowszechniającą model samorządności uczniowskiej w szkołach branżowych.

Projekt w liczbach:

0
szkół,
które wezmą udział w projekcie
0
spotkań szkoleniowych
dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rad pedagogicznych
0
konferencja
podsumowująca wyniki naszych działań

Jak zgłosić się do projektu?

Do projektu zapraszamy szkoły, które zadeklarują:
 • powołanie 5-osobowego Szkolnego Zespołu Projektowego, składającego się z przynajmniej 1 nauczyciela i 4 uczniów i uczennic, którzy będą liderami działań w szkole;
 • udział członków i członkiń Szkolnego Zespołu Projektowego w dwudniowym szkoleniu wprowadzającym w dniach 18-19 grudnia oraz kolejnych dwóch  5-godzinnych spotkaniach,
 • udział dyrektora w spotkaniu szkoleniowym,
 • organizację spotkania dla rady pedagogicznej, podczas którego ekspert Fundacji Civis Polonus poprowadzi szkolenie o samorządności uczniowskiej
 • realizację działań w szkołach, zgodnie z planem wypracowanym na szkoleniu wprowadzającym.

Zasady zgłaszania się szkół do projektu:
Możemy przyjąć 5 szkół do projektu. O przyjęciu decyduje:
 • deklaracja udziału we wszystkich elementach projektu,
 • kolejność zgłoszeń,
 • motywacja do działania.
Na zgłoszenia czekamy do 10 grudnia 2023 czerwca.
Prosimy przesyłać wypełnione zgłoszenia na adres: agata.piotrkowska@civispolonus.org.pl

Lista szkół przyjętych do projektu zostanie opublikowana na niniejszej stronie w dniu 11 grudnia.

Harmonogram projektu

 • 18-19 grudnia - pierwsze szkolenie dla Szkolnych Zespołów Projektowych

Pliki do pobrania

Zaproszenie do projektu
DOCX - 566.48 KB
pobierz plik

Kontakt

Pytania, wątpliwości? 
Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką projektu Agatą Piotrkowską:
mail: agata.piotrkowska@civispolonus.org.pl

Finansowanie

Projekt realizowany dzięki dotacji Biura Edukacji m.st. Warszawy.
Zapraszamy do udziału w hackatonie obywatelskim 12-13 kwietnia!