SKIP_TO

Dzieci mają głos w sprawie szkoły

Publikacja stworzona w ramach projektu „Samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie” i skierowana do opiekunek i opiekunów samorządu uczniowskiego w klasach 1-3 i dyrektorów, którym leży na sercu zarządzanie szkołą z uwzględnieniem głosu i opinii dzieci. Treści w niej zawarte są wynikiem wieloletnich doświadczeń wspierania samorządności uczniowskiej przez zespół Fundacji Civis Polonus oraz warszawskich nauczycielek, które wzięły udział w warsztatach dotyczących rozwijania samorządności uczniowskiej w najmłodszych klasach.