SKIP_TO

Jak powołać młodzieżową radę i przygotować się do jej działalności?

Serdecznie zapraszamy na szkolenie wszystkich zainteresowanych procesem powoływania młodzieżowej rady gminy/powiatu/miasta. Szkolenie dedykowane jest w szczególności urzędnikom, samorządowcom oraz pracownikom młodzieżowym.

Szkolenie odbędzie się 23 listopada w godz. 10-14:30.

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu?

 • dowiesz się, jakie obowiązki w związku z młodzieżowymi radami narzucił na samorządy ustawodawca oraz co zrobić, aby powołać młodzieżową radę i zorganizować jej pracę zgodnie z zapisami prawa;
 • poznasz kroki, które należy podjąć, aby skutecznie doprowadzić do wyboru młodzieżowej rady,
 • korzystając z naszych doświadczeń ze współpracy z innymi samorządami, dowiesz się, jakich błędów unikać i na jakie zasoby i rozwiązania warto postawić, aby proces powołania młodzieżowej rady przebiegał właściwie,
 • poznasz charakter działania młodzieżowej rady oraz możliwy zakres i formy jej działania,
 • przygotujesz się do właściwego wspierania działań młodzieżowej rady oraz organizowania jej współpracy z samorządem oraz podmiotami zewnętrznymi,
 • zainspirujesz się do współpracy z młodzieżą, poznając przykłady inicjatyw podejmowanych przez młodzieżowe rady w Polsce.

Program szkolenia:

 1. Istota młodzieżowej rada - czym jest młodzieżowa rada i po co ją powoływać?
 2. Ustawa o samorządzie lokalnym - co w praktyce oznaczają jej zapisy i jakie wynikają z nich obowiązki dla lokalnego samorządu?
 3. Uchwała o powołaniu młodzieżowej rady - jak prawnie ugruntować istnienie młodzieżowej rady?
 4. Finansowanie młodzieżowej rady - jak pozyskać środki i klasyfikować je w budżecie samorządu?
 5. Statut młodzieżowej rady - jak go przygotować, aby pomagał w działaniach młodzieżowej rady?
 6. Wyłonienie składu młodzieżowej rady - jak zorganizować demokratyczne wybory i jakie zasoby wykorzystać do ich organizacji?
 7. Karta Zasad i Standardów Działania Młodzieżowych Rad - jak zadbać o dobrą jakość działania młodzieżowej rady?
 8. Organizacja codziennej pracy młodzieżowej rady - jakie są funkcje, formy, zakres działań i możliwości młodzieżowej rady?
 9. Współpraca młodzieżowej rady z urzędem, radą gminy/miasta, środowiskiem lokalnym - co zrobić, aby współpraca była atrakcyjna dla młodzieży i przynosiła konkretne korzyści dla samorządu?
 10. Wspieranie działań młodzieżowej rady - jaka jest rola i zadania dorosłego opiekuna młodzieżowej rady i dlaczego warto go wyznaczyć?
 11. Dobre praktyki działania młodzieżowych rad - z jakich inspiracji warto skorzystać, planując pracę młodzieżowej rady?

Rejestracja

Zarejestruj się na szkolenie za pośrednictwem systemu rejestracyjnego: https://23-11-2023.konfeo.com/pl/groups 

Płatności w wysokości 370zł + 23% VAT (udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych) dokonaj po szkoleniu – w ciągu 10 dni od wystawienia faktury i przekazania jej uczestnikowi szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym lub osobiście w dniu szkolenia.

O dokładnym miejscu szkolenia uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo w terminie do 7 dni przez jego realizacją.

Po ukończeniu i opłaceniu szkoleniu organizator wysyła uczestnikowi certyfikat na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl