SKIP_TO

Skuteczny opiekun młodzieżowej rady

Młodzieżowe rady to skuteczny sposób na aktywizację obywatelską młodych ludzi. Działalność w młodzieżowej radzie kształtuje kompetencje społeczne, pozwala współdecydować o sprawach ważnych dla młodzieży, uczy odpowiedzialności za dobro wspólne.
Zapraszamy na szkolenie przyszłych i obecnych opiekunów młodzieżowych rad. Program szkoleniowy dopasowujemy do Twoich potrzeb. Szkolenie dedykowane jest urzędnikom, samorządowcom oraz pracownikom młodzieżowym.

Dzięki szkoleniu dowiecie się:
  • jaka jest rola młodzieżowej rady i jakie działania może realizować w środowisku lokalnym;
  • jakie są umocowanie prawne działania młodzieżowej rady;
  • jak nadać właściwą strukturę pracy młodzieżowych radnych i inspirować młodzież do działania;
  • jak wspierać działania młodzieży, tak aby motywować ich do aktywności w lokalnych społecznościach;
  • jak organizować współpracę młodzieżowej rady z samorządem oraz środowiskiem lokalnym;
  • jakie są przykłady ciekawych inicjatyw podejmowanych przez inne młodzieżowe rady.

Przykładowy program szkolenia:

zdjęcie cytatu
T_QUOTE
Profesjonalne przeprowadzony warsztat. Merytorycznie przygotowani prowadzący, którzy potrafią odpowiedzieć nawet na zaskakujące pytania uczestników, wiedza przełożona na praktyczne przykłady. Warto zorganizować taki warsztat i uzyskać cenną wiedzę na temat funkcjonowania młodzieżowych rad.
Dagmara Rucińska,
Radna Gminy Piaski,
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Pomocy Społecznej
zdjęcie cytatu