SKIP_TO

Skuteczny opiekun młodzieżowej rady

Serdecznie zapraszamy na szkolenie przyszłych i obecnych opiekunów młodzieżowych rad. Szkolenie dedykowane jest urzędnikom, samorządowcom oraz pracownikom młodzieżowym.

Szkolenie odbędzie się 16 listopada w godz. 10-15 w Warszawie.

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu?

 • dowiesz się, jakie są funkcje młodzieżowej rady oraz jakie działania może realizować,
 • poznasz zasady, dzięki którym zapewnione zostaną prawidłowe standardy działania młodzieżowej rady,
 • nauczysz się, jak nadać właściwą strukturę pracy młodzieżowych radnych i jak inspirować ich do działania;
 • dowiesz się, w jaki sposób wspierać działania młodzieży, aby motywować ich do aktywności i realizować zamierzone cele,
 • przygotujesz się do organizowania współpracy młodzieżowej rady z samorządem oraz środowiskiem lokalnym,
 • zainspirujesz się, poznając przykłady ciekawych inicjatyw podejmowanych przez inne młodzieżowe rady.

Program szkolenia

 1. Istota działania młodzieżowych rad. Po co powstają i czym powinny się zajmować?
 2. Ustawa o samorządzie lokalnym. Co w praktyce oznaczają jej zapisy i jakie wynikają z nich możliwości dla młodzieżowej rady?
 3. Karta Zasad i Standardów Działania Młodzieżowych Rad. Jak zadbać o dobrą jakość działania młodzieżowej rady?
 4. Organizacja codziennej pracy młodzieżowej rady. Jakie są funkcje, formy, zakres działań i możliwości młodzieżowej rady?
 5. Współpraca młodzieżowej rady z urzędem, radą gminy/miasta. Jak ją zorganizować i co zrobić, aby była atrakcyjna dla młodzieży?
 6. Wspieranie działań młodzieżowej rady. Co to znaczy, być dobrym opiekunem młodzieżowej rady?
 7. Organizacja pracy z młodzieżowymi radnymi. Jak z nimi pracować, aby pomagać im w działaniu, inspirować i motywować do systematycznej pracy?
 8. Planowanie inicjatyw młodzieżowej rady przy współpracy z samorządem i środowiskiem lokalnym. Jak zaprojektować działania młodzieży metodą „od problemu do rozwiązania”?
 9. Dobre praktyki działania młodzieżowych rad. Z jakich inspiracji warto skorzystać, planując pracę młodzieżowej rady?
 10. Wymiana doświadczeń. Wzajemne inspiracje opiekunów młodzieżowych rad

Rejestracja

Zarejestruj się na szkolenie za pośrednictwem systemu rejestracyjnego:  https://16-11-2023.konfeo.com/pl/groups 

Płatności w wysokości 540 zł + 23% VAT (udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych) dokonaj po szkoleniu – w ciągu 10 dni od wystawienia faktury i przekazania jej uczestnikowi szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym lub osobiście w dniu szkolenia.

O dokładnym miejscu szkolenia uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo w terminie do 7 dni przez jego realizacją.

Po ukończeniu i opłaceniu szkoleniu organizator wysyła uczestnikowi certyfikat na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl