bardziej świadomi partnerzy administracji publicznej

obszary działania - obszar

 

obszary działania
obywatele - bardziej świadomi partnerzy administracji publicznej
Administrację i obywateli powinno łączyć wzajemne zaufanie i partnerskie relacje. Konieczne do tego jest podnoszenie kompetencji urzędników oraz uświadamianie obywatelom ich praw i obowiązków.
Wierzymy, że dzięki tym działaniom dostęp do dobrej administracji stanie się powszechny, a lokalne wspólnoty będą coraz lepiej zarządzane. Staramy się wspierać obie strony w budowaniu wzajemnych relacji. Wspólnie z urzędami opracowujemy i wdrażamy procedury usprawniające i podnoszące jakość ich pracy. Z lokalnymi liderami pracujemy na rzecz rozwoju lokalnego oraz wzmacniamy ich kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze.
alt
 
   
nasze działania  

Dla władz samorządowych


Z przyjemnością wesprzemy Państwa w profesjonalizacji urzędu. Przygotujemy i przeprowadzimy konieczne do rozpoczęcia tego procesu szkolenia. Zapewnimy Państwu również doradztwo najlepszych ekspertów w trakcie opracowywania i wdrażania procedur usprawniających pracę urzędu.
Posiadamy bogate doświadczenie w wzmacnianiu potencjału urzędów w zakresie:

  • terminowym wydawaniu decyzji administracyjnych,
  • prowadzeniu konsultacji społecznych,
  • badaniu satysfakcji mieszkańców z usług dostarczanych przez urzędy,
  • monitorowaniu i ewaluacji dokumentów strategicznych,


Oraz prowadzeniu szkoleń:

  • z zakresu kompetencji społecznych:

public relations, budowanie relacji z mediami i otoczeniem, sztuka wystąpień publicznych, zarządzanie wiedzą w urzędzie oraz kształtowanie cech przywódczych kadry zarządzające, komunikacja wewnętrzna, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.

 

  • z zakresu administracyjno-finansowym:

zarządzanie jakością w urzędzie, zarządzanie projektami, zasady powierzania zadań własnych gmin spółkom, partnerstwo publiczno-prywatne, zagospodarowanie przestrzenne, zagadnienia finansowe m.in.: Program "płatnik" i "symfonia" , rozliczanie VAT, procedura zamówień publicznych, prawo miejscowe i inne akty prawne, profesjonalna obsługa obywatela, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych,
informatyzacja - E-urząd.

Dla obywateli


Realizujemy projekty skierowane bezpośrednio do obywateli, którzy chcą zmieniać wspólnoty, w których mieszkają, uczą się bądź pracują. Dotychczas pomagaliśmy: radnym sołtysom, nauczycielom, członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicielom organizacji społecznych oraz przedsiębiorców i rolników w wdrażaniu w życie ich pomysłów na rozwój bliskim im wspólnot.
Jesteśmy otwarci na różne inicjatywy skierowane na wsparcie lokalnych liderów. Zapraszamy do współpracy!

 
projekty
Aktualne
 
Bychawa i czosnów konsultują
       
           
 
Zrealizowane
 
Wymagający obywatel - profesjonalny urzędnik
 
Lokalna Grupa Edukacyjna- kształcenie lokalnych liderów w Gminie Stare Babice
 
Lokalna Grupa Edukacyjna kształcenie lokalnych liderów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
 
Wizyta Przedstawicieli Władz Samorządowych z Macedonii
Baranów i Leoncin dobrze rządzone
 
Gminy Brochów,Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone"
       
 
wiedza
Publikacje do pobrania
 
Prace z warsztatu 1. Zasoby pomysly do realizacji (Lokalna Grupa Edukacyjna)
 
Prace z warsztatu 1. Zasoby środowiska lokalnego (Lokalna Grupa Edukacyjna)
 
Prace z warsztatu 1. Zasoby środowiska lokalnego wg. kategorii (Lokalna Grupa Edukacyjna)
 
Wymagający obywatel, profesjonalny urzędnik - materiał na temat komunikacji
 
Wymagający obywatel, profesjonalny urzędnik- materiał na temat ochrony danych osobowych
 
Wymagający obywatel, profesjonalny urzędnik- materiał na temat partnerstwa publiczno - prywatnego
 
Wymagający obywatel, profesjonalny urzędnik- materiał na temat profesjonalnej obsługi obywatela
 
Wymagający obywatel, profesjonalny urzędnik- materiał na temat rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 
Wymagający obywatel, profesjonalny urzędnik-materiał na temat zarządzania jakością w urzędzie
 
Wymagający obywatel. profesjonalny urzędnik-materiał na temat zarządzania projektami
     
           
Pozostałe obszary działań
 
       
             

 

Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36 00-585 Warszawa
tel/fax 22 827 52 49
509 725 536