Oferta: wsparcie tworzenia i działania Młodzieżowych Rad Gmin i Miast

Aktualności - oferta

 

Oferta: wsparcie tworzenia i działania Młodzieżowych Rad Gmin i Miast

 

 

Fundacja Civis Polonus jest polskim liderem w dziedzinie tworzenia i animowania Młodzieżowych Rad w Polsce. Od 2004 roku w naszej działalności obecny jest temat związany z aktywnym uczestnictwem młodych obywateli w samorządzie.

 

Nasze działania rozpoczęły się w warszawskiej gminie Bemowo. Tam w 2004 roku realizowaliśmy projekt „Młodzieżowa Rada Gminy Bemowo”, która stała się pierwszą tego typu organizacją w Warszawie. Projekt realizowany ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Bemowo w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy oraz lokalnego programu profilaktyki uzależnień dla gminy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy. W projekcie bezpośrednio i pośrednio uczestniczyło ponad 2500 uczniów z dzielnicowych szkół. Kolejnymi projektami związanymi z młodzieżą w samorządzie były „Młodzież monitoruje władze gminy”, „Młodzież monitoruje budżet gminy” oraz „Młodzież konsultuje decyzje władz gminy”. Projekty te pomogły wypracować konsultacyjny model funkcjonowania Młodzieżowych Rad. Odnosi się to do zapisu o istnieniu Młodzieżowych Rad w ustawie o samorządzie gminnym, iż Młodzieżowa Rada jest organem konsultacyjnym. Dzięki temu Fundacja Civis Polonus wydała kilka publikacji zawierających modelowe i skuteczne działania młodzieżowych organów doradczych. Publikacje te są aktualnie uznawane za podstawą lekturę dla społeczności i samorządów chcących powołania w swoich strukturach Młodzieżowej Rady. Ważnym doświadczeniem w realizacji projektów z Młodzieżowymi Radami był projekt finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego pt. „Młodzieżowe Rady Gmin – przestrzeń dla aktywności obywatelskiej młodzieży”. W ramach jego realizacji w 2009 roku do Warszawy zjechali przedstawiciele 20 Młodzieżowych Rad z całej Polski, którzy mieli okazję podzielić się swoim doświadczeniem oraz  zaprezentować jak młodzież w ich gminach może wpływać na samorządowe decyzje. Ciekawe dyskusje oraz problemy pojawiające się w gminach oraz ich rozwiązania można przeczytać w naszej publikacji „Dobre praktyki – Młodzieżowych Rad”. Aktualnie Fundacja cały czas pracuje nad poznawaniem różnych perspektyw i działań jakie w Polsce podejmowane są z działaniem młodzieżowych samorządowców. Dzięki włączeniu w pracę Zespołu Trenerów Młodzieżowych Rad osób, które rozwijały się w środowisku młodzieżowych decydentów, mamy bezpośrednie opinie oraz sugestie jak pracować, aby młodych ludzie czerpali satysfakcję i poczucie zaangażowania w pełnieniu swojego mandatu reprezentanta młodzieży. Nasze doświadczenie poszerzone jest o dobre wzorce zagraniczne. Nasi trenerzy byli na wizytach studyjnych w Wilnie oraz Reykjaviku, gdzie bezpośrednio przyglądali się pracy Młodzieżowych Rad obu stolic i zdobytą wiedzę wykorzystują aktualnie w działalności Fundacji. Od 2010 roku Fundacja Civis Polonus dołączyła do europejskiej sieci informacji Eurodesk, co daje dam szybki kontakt z osobami zajmującymi się opieką oraz działalnością w młodzieżowych organach doradczych na terenie całej Europy. Z w 2012 r. zaczęliśmy realizowaliśmy projekt „Młodzieżowe Rady gmin jako mechanizm konsultacji społecznych” mający na celu dzielenie się naszym doświadczeniem z Młodzieżowymi Radami na terenie całej Polski, a finansowany przez Fundację im. S. Batorego. Od maja 2013 do końca lutego 2014 realizowaliśmy projekt „Młodzież ma wpływ”, finansowany z Funduszy szwajcarskich, w którym pracowaliśmy z 6 gminami z woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W ramach tego projektu samorządy uczniowskie z 50 szkół i 6 młodzieżowych, rad prowadziły konsultacje na poziomie szkół i gmin, organizowały debaty i inicjatywy oddolne. Każdy kolejny realizowany projekt wzbogaca naszą wiedzę i doświadczenie nt. pracy z młodzieżowymi radami i samorządami, które wykorzystujemy w dalszej pracy.

 

Fundacja Civis Polonus jest liderem godnym zaufania, z doświadczeniem, profesjonalnym zespołem, chęcią do pomocy i realizowania projektów związanych z Młodzieżowymi Radami.

 

Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć

                 
Oferta szkoleń i doradztwa
 
Doświadczenie
 
Trenerzy i trenerki
Szkolenia dla opiekunów Młodzieżowych Rad Gmin
     
                 

 

Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36 00-585 Warszawa
tel/fax 22 827 52 49
509 725 536