SKIP_TO

Kto nas finansuje

Nasze projekty realizujemy dzięki wsparciu finansowemu instytucji rządowych i samorządowych, dotacji organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych programów grantowych. 

Fundacja prowadzi także odpłatną działalność statutową oraz otrzymuje darowizny od osób prywatnych, firm i fundacji.

Od 2004 r. wsparli nas m.in.:

 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • Narodowe Centrum Kultury w ramach programu dotacyjnego, BLISKO, instrument wykonawczy NPRCz 2.0 na lata 2021-2025, kierunek interwencji 4.1., w priorytecie 4 programu wieloletniego
 • Fundusze EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
 • Fundusze EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce
 • Urząd Miasta St. Warszawa
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Fundacja im. Heinricha Bölla - Przedstawicielstwo w Polsce
 • Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust)
 • Fundacja Solidarności Międzynarodowej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Fundusze rządowe
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Fundusze europejskie
 • Fundusze EOG i norweskie
 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
 • Komisja Europejska
 • Parlament Europejski
 • Rada Europy
 • Erasmus +

Dziękujemy za Wasze wsparcie!