SKIP_TO

MAIN_PAGE_TITLE

Jesteśmy niezależną organizacją społeczną.
Naszą misją jest rozwijanie kompetencji obywatelskich pozwalających każdej osobie - niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy zasobów - na aktywne uczestniczenie w życiu publicznym.

Praktyczna i angażująca edukacja dla demokracji

Obszary

Mieliśmy realny wpływ na:

0
szkół,
w których wzmocniliśmy samorządność uczniowską
0
bibliotek,
z którymi pracowaliśmy na rzecz rozwoju czytelnictwa, wolontariatu i otwierania bibliotek na społeczność lokalną
0
młodzieżowe rady,
które zostały powołane i działały z naszym wsparciem
zdjęcie cytatu

Ludzie o naszych działaniach

T_QUOTE
 • Agnieszka Gawron-Smater, Radna Gminy Łomianki, opiekunka młodzieżowej rady

  Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu, Łomianki

  Civis to wiedza i doświadczenie. Dzięki współpracy z fundacją, miałam możliwość współtworzyć wraz z młodzieżą ważny projekt na rzecz klimatu, ucząc się jednocześnie budowania relacji opartej na dyskusji i wzajemnym poszanowaniu.
 • Patrycja Karolczak, Radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  Civis to iskra, która, poprzez wsparcie młodzieżowych rad, rozpala pasje i angażuje młodych ludzi w budowanie lepszego jutra. Pomogła mi stworzyć drogę do aktywnego obywatelstwa i pozytywnych zmian, dając wiedzę i narzędzia, by kształtować przyszłość mojej społeczności.
 • Agnieszka Giemza, Prezeska zarządu, Fundacja Centrum Europy Lokalnej

  Kielce

  Fundacja przekazała nam ogrom wiedzy o prawach i obowiązkach organizacji młodzieżowych, które dają szanse na autentyczne i znaczące uczestnictwo w życiu publicznym.
 • Zuzanna Mrozik, Koordynatorka wolontariatu w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w Warszawie

  Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st Warszawy, Warszawa

  Nigdy wcześniej nie pracowałam przy tak dużym wsparciu. Było to dla mnie wspaniałe i ważne doświadczenie. Spotkania szkoleniowe narzucały tempo procesu, ale też dawały poczucie bezpieczeństwa i pewności, że wszystko jest zrobione profesjonalnie.
 • Iryna Yemets i Alla Vashchenkom, Metodyczki nauczania z Dniepru, Ukraina

  Rozwijamy koalicję na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie (RITA), Dniepr

  Przez ostatnie dwa lata przeszkoliłyśmy w sumie ponad 600 nauczycieli z okręgu dniepropetrowskiego w zakresie rozwijania samorządności uczniowskiej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie materiały przygotowane przez Civis specjalnie dla ukraińskich metodyków.
 • Anna Bartkowska, Justyna Piotrowska, Opiekunki Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku

  Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych, Kurzętnik

  Współpraca z fundacją dała nam wiedzę i narzędzia w zakresie wsparcia samorządności uczniowskiej. Dzięki szkoleniom poznałyśmy także dobre praktyki z innych szkół. Projekt wsparł i nas i uczniów i sprawił, że nasi podopieczni mają większą wiarę w siebie i silniejsze poczucie sprawczości.
 • Marta Malinowska, Bibliotekarka w Bibliotece Publicznej w Pucku

  Biblioteki BLISKO mieszkańców, Puck

  Program BLISKO zainicjował stopniowe zmiany w naszej bibliotece, dał nowe perspektywy. Dzięki szkoleniom, z placówki słabo działającej społecznie, stała się ona otwartą na młodych ludzi przestrzenią, w której powstała Młodzieżowa Rada Biblioteki.
 • Kacper Henschel, Radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach

  Oborniki

  W działaniach Fundacji - szkoleniach, wydarzeniach - uczestniczę niezmiennie od pięciu lat, począwszy od projektu, który realizowaliśmy wspólnie w czasie pandemii.
  Wsparcie Civisa jest niezastąpione, a zdobyte doświadczenie pomaga mi w codziennej pracy na rzecz mojej społeczności.
 • Fabian Chyliński, Uczeń Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu

  Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych, Elbląg

  Dzięki projektowi fundacji tworzymy w szkole prawdziwą demokrację. Przygotowujemy wybory do samorządu uczniowskiego, organizujemy debatę. Każdy ma równe prawo, by się wypowiedzieć.
 • Maja Chudzikowska, Uczennica Zespółu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu

  Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych, Elbląg

  Myślę, że projekty takie jak ten są bardzo ważne. Jako uczennica szkoły branżowej, mam możliwość zabrania głosu w ważnych dla mnie sprawach, a moja opinia wreszcie nie jest pomijana.
1/
zdjęcie cytatu

Aktualne projekty

Biblioteki, Społeczność lokalna

Biblioteki BLISKO mieszkańców

T_CALENDAR 12 sierpnia 2021 - 31 grudnia 2023
Wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.
dowiedz się więcej
Młodzi ludzie, Szkoła

Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych

T_CALENDAR 1 listopada 2022 - 30 kwietnia 2024
Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym oraz rozwijanie kompetencji obywatelskich uczniów i uczennic szkół branżowych.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie, Szkoła

Realny wpływ. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach

T_CALENDAR 1 sierpnia 2023 - 30 czerwca 2024
Tworzenie przestrzeni do debaty młodych mieszkańców z dyrekcją szkół i władzami dzielnic oraz realny wpływ młodych ludzi na szkoły i społeczności, w których żyją.
dowiedz się więcej
Szkoła

Rozwijamy koalicję na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie (RITA)

T_CALENDAR 1 października 2023 - 30 kwietnia 2024
Rozwój zbudowanej wcześniej koalicji na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie oraz promocja i upowszechnianie na terenie Ukrainy demokratycznej funkcji samorządów uczniowskich.
dowiedz się więcej
Młodzi ludzie, Szkoła

Aktywny samorząd. Warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych

T_CALENDAR 1 października 2023 - 31 lipca 2024
Projekt wzmacniający samorządność uczniowską w warszawskich szkołach branżowych.
dowiedz się więcej
1/
zobacz wszystkie projekty

Nasi sponsorzy i partnerzy

Aktualne szkolenia

zobacz wszystkie ogólnodostępne