SKIP_TO

MAIN_PAGE_TITLE

Jesteśmy niezależną organizacją społeczną.
Naszą misją jest rozwijanie kompetencji obywatelskich pozwalających każdej osobie - niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy zasobów - na aktywne uczestniczenie w życiu publicznym.

Praktyczna i angażująca edukacja dla demokracji

Obszary

Mieliśmy realny wpływ na:

0
szkół,
w których wzmocniliśmy samorządność uczniowską
0
bibliotek,
z którymi pracowaliśmy na rzecz rozwoju czytelnictwa, wolontariatu i otwierania bibliotek na społeczność lokalną
0
młodzieżowe rady,
które zostały powołane i działały z naszym wsparciem
zdjęcie cytatu

Ludzie o naszych działaniach

T_QUOTE
 • Agnieszka Gawron-Smater, Radna Gminy Łomianki, opiekunka młodzieżowej rady

  Civis to wiedza i doświadczenie. Dzięki współpracy z fundacją, miałam możliwość współtworzyć wraz z młodzieżą ważny projekt na rzecz klimatu, ucząc się jednocześnie budowania relacji opartej na dyskusji i wzajemnym poszanowaniu.
 • Patrycja Karolczak, Radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  Civis to iskra, która, poprzez wsparcie młodzieżowych rad, rozpala pasje i angażuje młodych ludzi w budowanie lepszego jutra. Pomogła mi stworzyć drogę do aktywnego obywatelstwa i pozytywnych zmian, dając wiedzę i narzędzia, by kształtować przyszłość mojej społeczności.
 • Agnieszka Giemza, Prezeska zarządu, Fundacja Centrum Europy Lokalnej

  Fundacja przekazała nam ogrom wiedzy o prawach i obowiązkach organizacji młodzieżowych, które dają szanse na autentyczne i znaczące uczestnictwo w życiu publicznym.
 • Zuzanna Mrozik, Koordynatorka wolontariatu w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w Warszawie

  Nigdy wcześniej nie pracowałam przy tak dużym wsparciu. Było to dla mnie wspaniałe i ważne doświadczenie. Spotkania szkoleniowe narzucały tempo procesu, ale też dawały poczucie bezpieczeństwa i pewności, że wszystko jest zrobione profesjonalnie.
 • Anna Kurelska, Koordynatorka zespołu pedagogiki teatru w TR Warszawa

  Szkolenie w ramach Ochotników Warszawskich dało mi wiedzę na temat profesjonalnej organizacji wolontariatu i dużą inspirację, co dokładnie można robić z wolontariuszami w teatrze. Bardzo ciekawe były też wizyty w instytucjach, które mają już u siebie dobrze rozwinięty wolontariat. To było bardzo budujące.
 • Iryna Yemets i Alla Vashchenkom, Metodyczki nauczania z Dniepru, Ukraina

  Przez ostatnie dwa lata przeszkoliłyśmy w sumie ponad 600 nauczycieli z okręgu dniepropetrowskiego w zakresie rozwijania samorządności uczniowskiej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie materiały przygotowane przez Civis specjalnie dla ukraińskich metodyków.
 • Anna Bartkowska, Justyna Piotrowska, Opiekunki Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku

  Współpraca z fundacją dała nam wiedzę i narzędzia w zakresie wsparcia samorządności uczniowskiej. Dzięki szkoleniom poznałyśmy także dobre praktyki z innych szkół. Projekt wsparł i nas i uczniów i sprawił, że nasi podopieczni mają większą wiarę w siebie i silniejsze poczucie sprawczości.
 • Marta Malinowska, Bibliotekarka w Bibliotece Publicznej w Pucku

  Program BLISKO zainicjował stopniowe zmiany w naszej bibliotece, dał nowe perspektywy. Dzięki szkoleniom, z placówki słabo działającej społecznie, stała się ona otwartą na młodych ludzi przestrzenią, w której powstała Młodzieżowa Rada Biblioteki.
 • Kacper Henschel, Radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach

  W działaniach Fundacji - szkoleniach, wydarzeniach - uczestniczę niezmiennie od pięciu lat, począwszy od projektu, który realizowaliśmy wspólnie w czasie pandemii.
  Wsparcie Civisa jest niezastąpione, a zdobyte doświadczenie pomaga mi w codziennej pracy na rzecz mojej społeczności.
 • Fabian Chyliński, Uczeń Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu

  Dzięki projektowi fundacji tworzymy w szkole prawdziwą demokrację. Przygotowujemy wybory do samorządu uczniowskiego, organizujemy debatę. Każdy ma równe prawo, by się wypowiedzieć.
 • Maja Chudzikowska, Uczennica Zespółu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu

  Myślę, że projekty takie jak ten są bardzo ważne. Jako uczennica szkoły branżowej, mam możliwość zabrania głosu w ważnych dla mnie sprawach, a moja opinia wreszcie nie jest pomijana.
1/
zdjęcie cytatu

Aktualne projekty

Biblioteki, Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st Warszawy

T_CALENDAR 1 maja 2017 - 5 grudnia 2024
Wsparcie warszawskich bibliotek w rozwoju wolontariatu od 2017 r.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych

T_CALENDAR 1 marca 2019 - 30 czerwca 2024
Przestrzeń do realnego dialogu między młodzieżowymi radnymi a ekspertami o Unii Europejskiej
dowiedz się więcej
Biblioteki, Społeczność lokalna

Biblioteki BLISKO mieszkańców

T_CALENDAR 12 sierpnia 2021 - 31 marca 2025
Wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Program rozwoju wolontariatu w placówkach wychowania pozaszkolnego m.st. Warszawy

T_CALENDAR 20 maja 2022 - 5 grudnia 2024
Wsparcie warszawskich placówek wychowawczych w rozwóju wolontariatu od 2022 r.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st Warszawy

T_CALENDAR 1 maja 2023 - 5 grudnia 2024
Wsparcie warszawskich placówek pomocowych w rozwoju wolontariatu od 2022 r.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie, Szkoła

Realny wpływ. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach

T_CALENDAR 1 sierpnia 2023 - 30 czerwca 2024
Tworzenie przestrzeni do debaty młodych mieszkańców z dyrekcją szkół i władzami dzielnic oraz realny wpływ młodych ludzi na szkoły i społeczności, w których żyją.
dowiedz się więcej
Młodzi ludzie, Szkoła

Demokracja w branżówkach. Warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych

T_CALENDAR 1 października 2023 - 31 lipca 2024
Projekt wzmacniający samorządność uczniowską w warszawskich szkołach branżowych.
dowiedz się więcej
Biblioteki, Społeczność lokalna

Moja biblioteka: przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej

T_CALENDAR 1 grudnia 2023 - 30 czerwca 2024
Projekt promujący wiedzę i dyskusję o sprawach europejskich realizowany we współpracy z bibliotekami publicznymi.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Program rozwoju wolontariatu w teatrach m.st Warszawy

T_CALENDAR 1 maja 2024 - 5 grudnia 2024
Wsparcie warszawskich teatrów w rozwoju wolontariatu od 2023 r.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Program rozwoju wolontariatu pracowniczego w warszawskich instytucjach miejskich

T_CALENDAR 1 maja 2024 - 5 grudnia 2024
Promocja działań wolontariackich wśród pracowniczek i pracowników miejskich instytucji
dowiedz się więcej
1/
zobacz wszystkie projekty

Nasi sponsorzy i partnerzy

Aktualne szkolenia

Młodzieżowe Rady

I. Ogólnopolski Kongres Opiekunów Młodzieżowych Rad

T_CALENDAR 24.10.2024 T_PLACE Warszawa
dowiedz się więcej
Młodzi ludzie Szkoła

Skuteczny opiekun samorządu uczniowskiego

T_CALENDAR 03.10.2024 godzina 10:00 - 15:30 T_PLACE Warszawa
dowiedz się więcej
Biblioteki Społeczność lokalna

Biblioteka – trzecie miejsce. Jak otworzyć bibliotekę na współpracę ze społecznością lokalną?

T_CALENDAR 18.10.2024 godzina 10:00 - 14:00 T_ONLINE szkolenie online
dowiedz się więcej
Biblioteki Społeczność lokalna

Biblioteka – trzecie miejsce. Jak otworzyć bibliotekę na współpracę ze społecznością lokalną?

T_CALENDAR 13.06.2024 godzina 10:00 - 14:00 T_ONLINE szkolenie online
dowiedz się więcej
Biblioteki Młodzi ludzie Szkoła

Wolontariat w bibliotece. Jak wzmocnić realizację misji biblioteki dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i wolontariuszek?

T_CALENDAR 19.09.2024 godzina 10:00 - 10:00 T_ONLINE szkolenie online
dowiedz się więcej
Biblioteki Szkoła

Młodzież w bibliotece – jak stworzyć atrakcyjną ofertę, by młodzi ludzie stali się zadowolonymi użytkownikami biblioteki?

T_CALENDAR 20.09.2024 godzina 10:00 - 14:00 T_ONLINE szkolenie online
dowiedz się więcej
Młodzi ludzie Szkoła

Skuteczny opiekun samorządu uczniowskiego

T_CALENDAR 18.10.2024 godzina 10:00 - 14:00 T_ONLINE szkolenie online
dowiedz się więcej
Młodzi ludzie Szkoła

Wolontariat szkolny – sposób na różnorodną aktywność uczniów

T_CALENDAR 04.10.2024 godzina 10:00 - 14:00 T_ONLINE szkolenie online
dowiedz się więcej
1 /
zobacz wszystkie ogólnodostępne