SKIP_TO

O Civis

Historia

Fundacja Civis Polonus została powołana w 2004 r. przez Jacka Kowalskiego, Jacka Królikowskiego Tomasza Masnego i Cezarego Trutkowskiego.

Założyciele poznali się dzięki udziałowi w programie „Edukacja obywatelska w społeczeństwie demokratycznym” prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i The Mershon Center, The Ohio State University. Jego celem było stworzenie programu nauczania wychowania obywatelskiego w polskich szkołach. Utworzony kurs został w 1999 roku nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Fundatorzy są także współautorami podręcznika edukacji obywatelskiej KOSS – Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej.

Nazwa Fundacji pochodzi od projektu edukacyjnego Civis Polonus, który odbył się wiosną 1994 roku. W ciągu kilku dni ponad 30 młodych ludzi z całej Polski poznawało instytucje centralne, brało udział w spotkaniach z politykami i społecznikami, wzięło udział symulacji obrad Senatu. Jednym z uczestników programu był Adam Bodnar.

Działaniami Fundacji od 2004 roku kierują jako zarząd Olga Napiontek, Joanna Pietrasik oraz Monika Szaniawska (w latach 2004 – 2010).

Jacy jesteśmy? Co nas wyróżnia?

Pracujemy systematycznie nad wybranymi tematami: jesteśmy organizacją, która rozumie, że zmiany w edukacji obywatelskiej wymagają cierpliwości i długiego dystansu. Dlatego nie zajmujemy się wieloma wątkami, ale staramy się doskonalić i pogłębiać tematy, w których stajemy się ekspertami. Przykładem są nasze trzy najważniejsze obszary działań: młodzieżowe rady gmin, samorząd uczniowski i biblioteki obywatelskie.

Jesteśmy innowacyjni – potrafimy dostrzec potencjał dla wzmacniania kompetencji obywatelskich w instytucjach, takich jak młodzieżowe rady, samorząd uczniowski i biblioteki oraz stworzyć program ich obywatelskiego działania.

Działamy w ramach systemu – chcemy, by edukacja obywatelska była elementem prawa oraz systemu, dzięki czemu będzie systematyczna, a nie akcyjna. Dyskretne i lokalne mechanizmy edukacji obywatelskiej – zależy nam, by znajdować takie mechanizmy edukacji obywatelskiej, które szanują lokalne tradycje i polskie uwarunkowania. Nie przenosimy wprost „nowinek” partycypacyjnych z przykładów innych społeczności i krajów.

Innowacja – wdrożenie – refleksja – upowszechnienie – to jest nasz „cykl produkcyjny”. Uważamy, że misją organizacji pozarządowej jest odważne proponowanie nowych rozwiązań, następnie rzetelne ich sprawdzenie w praktyce, oraz poddanie ocenie i refleksji. Tak sprawdzone rozwiązania, mamy ambicję upowszechniać i wprowadzać do systemu na dużą skalę. Na ostatnim etapie pracujemy z decydentami i zajmujemy się rzecznictwem.

Uczymy się, współpracując z wieloma różnymi partnerami, o tym, co powinno być treścią adekwatnej edukacji obywatelskiej oraz jakie podejścia i metody są skuteczne.

Lubimy pracować dłużej z daną społecznością, nie chcemy być „spadochroniarzami”. Dzięki temu pomagamy wdrażać rzeczywistą głęboką zmianę.

Analizujemy i działamy – edukacja obywatelska jest obszarem wrażliwym na różnego typu zmiany polityczne oraz zmiany cywilizacyjne. Dlatego na bieżąco analizujemy przemiany sfery publicznej, tak aby nasze propozycje edukacji obywatelskiej rzeczywiście umacniały jednostki w ich zaangażowaniu obywatelskim.

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami pozarządowymi, żeby przyczyniać się do budowy siły sektora pozarządowego w obszarze edukacji obywatelskiej.

I cały czas dbamy, by Fundacja jako organizacja była zarządzana etycznie i sprawnie, aby miała potencjał dla realizacji naszej misji.

Nasze doświadczenie:

0
lat
działalności fundacji
0
projektów
zrealizowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
0
odbiorców działań
w szkołach, urzędach, bibliotekach, społecznościach lokalnych

Moc instytucji

Jesteśmy przekonani, że sposób pracy Fundacji jako organizacji jest kluczowy dla efektywnej i etycznej realizacji naszej misji. Dlatego dużą uwagę przywiązujemy do wewnętrznych procedur pracy Fundacji, standardów etycznych oraz dobrej atmosfery pracy.

W naszej codziennej pracy dbamy szczególnie o:
  • Jakość zatrudnienia – wszyscy, którzy chcą, są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. To jest forma zatrudnienia, którą najchętniej proponujemy osobom pracującym w Fundacji
  • Efektywność finansową – konstruujemy nasze budżety w taki sposób, żeby dbać o wysoką jakość działania, przy jednoczesnym oszczędnym gospodarowaniu powierzonymi nam środkami. Od 2022 roku nasze sprawozdania finansowe poddajemy audytowi.
  • Przejrzystość działań – udostępniamy informacje o naszej pracy, publikując sprawozdania jak i upubliczniając wszystkie nasze materiały edukacyjne.
  • Środowisko – uczestniczyliśmy w programie Etyczne Biuro już w 2007 roku, w ramach którego przygotowaliśmy organizację do codziennego funkcjonowania z troską o środowisko naturalne
  • Rozwój kompetencji zarządczych – lepsze zarządzanie organizacją pozarządową traktujemy jako nasze ciągłe zadanie. Korzystamy ze szkoleń i doradztwa instytucjonalnego. Obie członkinie zarządu uczestniczyły w programach couchingowych dla liderów organizacji pozarządowych.

Sprawozdania merytoryczne fundacji

2022
PDF - 11.34 MB
pobierz plik
2021
PDF - 9.01 MB
pobierz plik
2020
PDF - 1.07 MB
pobierz plik
2019
PDF - 2.71 MB
pobierz plik
2018
PDF - 2.84 MB
pobierz plik
2017
PDF - 2.87 MB
pobierz plik
2016
PDF - 2.06 MB
pobierz plik
2015
PDF - 1.15 MB
pobierz plik
2014
PDF - 2.13 MB
pobierz plik
2013
PDF - 1.92 MB
pobierz plik
2012
PDF - 1.88 MB
pobierz plik
2011
PDF - 1.03 MB
pobierz plik
2010
PDF - 721.91 KB
pobierz plik
2009
PDF - 3.79 MB
pobierz plik
2008
PDF - 619.53 KB
pobierz plik
2007
PDF - 5.75 MB
pobierz plik

Sprawozdania finansowe fundacji

2022
PDF - 3.15 MB
pobierz plik
2021
PDF - 2.97 MB
pobierz plik
2020
PDF - 374.59 KB
pobierz plik
2019
PDF - 1.68 MB
pobierz plik
2018
PDF - 1.91 MB
pobierz plik
2017
PDF - 3.17 MB
pobierz plik
2016
PDF - 3.41 MB
pobierz plik
2015
PDF - 3.65 MB
pobierz plik
2014
PDF - 3.09 MB
pobierz plik
2013
PDF - 531.51 KB
pobierz plik
2012
PDF - 823.89 KB
pobierz plik
2011
PDF - 2.44 MB
pobierz plik
2010
PDF - 2.44 MB
pobierz plik
2009
PDF - 1.91 MB
pobierz plik
2008
PDF - 2.46 MB
pobierz plik
2007
PDF - 1.73 MB
pobierz plik

Statut fundacji