SKIP_TO

Projekty

Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie

Realny wpływ. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach

T_CALENDAR 1 sierpnia 2023 - 30 czerwca 2024
Tworzenie przestrzeni do debaty młodych mieszkańców z decydentami (dyrekcją szkół i władzami dzielnic) i realny wpływ młodych ludzi na szkoły i społeczności, w których żyją.
dowiedz się więcej
Młodzi ludzie

Program Równać Szanse

T_CALENDAR 1 marca 2021 - 31 października 2023
Program Równać Szanse to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane przez Fundację Civis Polonus.
dowiedz się więcej
Szkoła

Rozwijamy koalicję na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie (RITA)

T_CALENDAR 1 października 2023 - 30 kwietnia 2024
Rozwój zbudowanej wcześniej koalicji na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie oraz promocja i upowszechnianie na terenie Ukrainy demokratycznej funkcji samorządów uczniowskich.
dowiedz się więcej
Młodzi ludzie, Szkoła

Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych

T_CALENDAR 1 listopada 2022 - 30 kwietnia 2024
Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym oraz rozwijanie kompetencji obywatelskich uczniów i uczennic szkół branżowych.
dowiedz się więcej
Biblioteki

Program tutoringu dla bibliotek w ramach Programu BLISKO NCK

T_CALENDAR 12 sierpnia 2021 - 31 grudnia 2023
Wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Program rozwoju wolontariatu w placówkach wychowania pozaszkolnego m.st. Warszawy

T_CALENDAR 20 maja 2022 - 5 grudnia 2023
Wsparcie warszawskich placówek wychowawczych w rozwóju wolontariatu od 2022 r.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Program rozwoju wolontariatu w teatrach m.st Warszawy

T_CALENDAR 1 maja 2023 - 5 grudnia 2023
Wsparcie warszawskich teatrów w rozwoju wolontariatu od 2023 r.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st Warszawy

T_CALENDAR 1 maja 2023 - 5 grudnia 2023
Wsparcie warszawskich placówek pomocowych w rozwoju wolontariatu od 2022 r.
dowiedz się więcej
Biblioteki, Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st Warszawy

T_CALENDAR 11 maja 2017 - 5 grudnia 2023
Wsparcie warszawskich bibliotek w rozwoju wolontariatu od 2017 r.
dowiedz się więcej
1 / 3