SKIP_TO

Projekty

Biblioteki, Społeczność lokalna

Moja biblioteka: przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej

T_CALENDAR 1 grudnia 2023 - 30 czerwca 2024
Projekt promujący wiedzę i dyskusję o sprawach europejskich realizowany we współpracy z bibliotekami publicznymi.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie, Szkoła

Realny wpływ. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach

T_CALENDAR 1 sierpnia 2023 - 30 czerwca 2024
Tworzenie przestrzeni do debaty młodych mieszkańców z dyrekcją szkół i władzami dzielnic oraz realny wpływ młodych ludzi na szkoły i społeczności, w których żyją.
dowiedz się więcej
Młodzi ludzie, Szkoła

Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych

T_CALENDAR 1 listopada 2022 - 30 kwietnia 2024
Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym oraz rozwijanie kompetencji obywatelskich uczniów i uczennic szkół branżowych.
dowiedz się więcej
Młodzi ludzie

Program Równać Szanse

T_CALENDAR 1 marca 2021 - 31 października 2023
Program Równać Szanse to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane przez Fundację Civis Polonus.
dowiedz się więcej
Biblioteki, Społeczność lokalna

Biblioteki BLISKO mieszkańców

T_CALENDAR 12 sierpnia 2021 - 31 marca 2025
Wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Program rozwoju wolontariatu pracowniczego w warszawskich instytucjach miejskich

T_CALENDAR 1 maja 2024 - 5 grudnia 2024
Promocja działań wolontariackich wśród pracowniczek i pracowników miejskich instytucji
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st Warszawy

T_CALENDAR 1 maja 2023 - 5 grudnia 2024
Wsparcie warszawskich placówek pomocowych w rozwoju wolontariatu od 2022 r.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Program rozwoju wolontariatu w teatrach m.st Warszawy

T_CALENDAR 1 maja 2024 - 5 grudnia 2024
Wsparcie warszawskich teatrów w rozwoju wolontariatu od 2023 r.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Program rozwoju wolontariatu w placówkach wychowania pozaszkolnego m.st. Warszawy

T_CALENDAR 20 maja 2022 - 5 grudnia 2024
Wsparcie warszawskich placówek wychowawczych w rozwóju wolontariatu od 2022 r.
dowiedz się więcej
1 / 4