SKIP_TO

Materiały

Poniżej prezentujemy materiały fundacji z zakresu edukacji obywatelskiej, angażowania młodych ludzi w sprawy publiczne, rozwijania samorządności uczniowskiej oraz wspierania bibliotek i innych instytucji publicznych w procesie otwierania się na społeczność lokalną.

Zebrane materiały prezentujemy w 4 działach: publikacje, audio, wideo oraz scenariusze zajęć.
Młodzi ludzie, Szkoła, Klimat

Model działania samorządów uczniowskich w szkołach branżowych

Publikacja T_CALENDAR 2024
Praktyczna pomoc dla uczniów/uczennic i nauczycieli/lek ze szkół branżowych.
dowiedz się więcej
Biblioteki, Szkoła

Czytamy i dyskutujemy w bibliotekach szkolnych

Publikacja T_CALENDAR 2023
Refleksja nad stanem czytelnictwa dzieci i młodzieży i zbiór dobrych praktyk działań bibliotek szkolnych.
dowiedz się więcej
Szkoła

Szkolna autokracja. Raport z badań praktyk edukacji obywatelskiej i demokracji szkolnej w szkołach branżowych pierwszego stopnia w województwie warmińsko-mazurskim

Publikacja T_CALENDAR 2023
Raport z badań praktyk edukacji obywatelskiej i demokracji szkolnej w szkołach branżowych pierwszego stopnia w województwie warmińsko-mazurskim
dowiedz się więcej
Młodzi ludzie, Szkoła

Діяльність учнівського самоврядування під час дистанційного навчання

Publikacja T_CALENDAR 2022
Działalność samorządów uczniowskich podczas nauczania zdalnego. Publikacja w języku ukraińskim.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie, Szkoła

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Publikacja T_CALENDAR 2023
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Szkoła

Dzieci aktywne w społeczności

Scenariusz T_CALENDAR 2013
Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w klasach 4–6 szkoły podstawowej.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Szkoła

Dzieci obywatele

Scenariusz T_CALENDAR 2013
Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w klasach 1–3 szkoły podstawowej.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Współpraca organizacji społecznych i samorządów sposobem na aktywizację obywatelską młodych

Wideo T_CALENDAR 2022
Seminarium online
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Dlaczego włączanie młodych jest ważne dla społeczności lokalnych? Cz.2

Wideo T_CALENDAR 2022
Seminarium online nt. edukacji i aktywności obywatelskiej młodych - województwo lubelskie.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Dlaczego włączanie młodych jest ważne dla społeczności lokalnych? Cz.1

Wideo T_CALENDAR 2022
Seminarium online nt. edukacji i aktywności obywatelskiej młodych - województwo warmińsko-mazurskie.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady, Szkoła, Klimat

Młodzieżowe rady dla demokracji i klimatu - podsumowanie projektu

Wideo T_CALENDAR 2023
Opowiadamy o działaniach na rzecz klimatu podjętych przez 6 młodzieżowych rad z Mazowsza i Śląska.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych 2022 - relacja

Wideo T_CALENDAR 2022
Relacja z Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych, który odbył się w dniach 25-27 maja 2022 w Warszawie.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych 2023 - relacja

Wideo T_CALENDAR 2023
Relacja z Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych, który odbył się w Lublinie w dniach 26-28 maja 2023.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie

Podcast - Młodzieżowa rada - jak realizować projekty społeczne?

Audio T_CALENDAR 2023
Piąty odcinek serii podcastów o młodzieżowych radach.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady, Szkoła

Podcast - Młodzieżowa rada - jak współpracować ze szkołami i mieszkańcami?

Audio T_CALENDAR 2023
Czwarty odcinek serii podcastów o młodzieżowych radach.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Podcast - Młodzieżowa rada - czy potrzebny jej opiekun?

Audio T_CALENDAR 2023
Trzeci odcinek serii podcastów o młodzieżowych radach.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Podcast - Młodzieżowa rada - czas na formalności

Audio T_CALENDAR 2023
Drugi odcinek serii podcastów o młodzieżowych radach.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Podcast - Młodzieżowa rada - co to jest i po co ją powoływać?

Audio T_CALENDAR 2023
Pierwszy odcinek serii podcastów o młodzieżowych radach.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Czosnów konsultuje

Publikacja T_CALENDAR 2014
Broszura dokumentująca proces konsultacji społecznych w jednej z gmin woj. mazowieckiego.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Szkoła

5 scenariuszy lekcji o Mazowszu

Scenariusz T_CALENDAR 2008
Scenariusze zajęć mające na celu zwiększenia wiedzy młodych mieszkańców Mazowsza na temat istoty funkcjonowania samorządu.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Co po terapii? Raport z realizacji projektu

Publikacja T_CALENDAR 2009
Publikacja powstała w ramach projektu, którego celem było kompleksowe wsparcie w powrocie na rynek pracy osób z zaburzeniami psychicznymi.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie

Młodzieżowy przewodnik po Pradze Północ

Publikacja T_CALENDAR 2010
Publikacja stworzona przez młodych ludzi dla swoich rówieśników.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie

Bemowo w obiektywie

Publikacja T_CALENDAR 2008
Przewodnik po dzielnicy Bemowo m.st Warszawy okiem młodych mieszkańców.
dowiedz się więcej
Młodzi ludzie, Szkoła, Klimat

Audyty klimatyczne

Scenariusz T_CALENDAR 2023
Materiały dla uczniów i uczennic do przeprowadzenia audytów klimatycznych w szkołach.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie

Konferencja „Edukacja obywatelska młodzieży" - zapis wystąpień

Publikacja T_CALENDAR 2009
Zapis wystąpień z konferencji „Edukacja obywatelska młodzieży" organizowanej w Senacie RP.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Edukacja obywatelska w działaniu

Publikacja T_CALENDAR 2013
Wybór artykułów autorstwa polskich i brytyjskich akademików na temat edukacji obywatelskiej.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie

Edukacja obywatelska młodzieży. Dobre praktyki

Publikacja T_CALENDAR 2009
Opis kilkunastu projektów, dzięki którym młodzi ludzie mogli doświadczać bycia aktywnym obywatelem.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Bychawa konsultuje

Publikacja T_CALENDAR 2013
Broszura dokumentująca proces konsultacji społecznych w jednej z gmin woj. lubelskiego.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Klimat

Warszawski Panel Klimatyczny - raport z realizacji

Publikacja T_CALENDAR 2020
Opis działań podjętych w celu organizacji publicznej dyskusji dotyczącej zrównoważonego rozwoju m.st. Warszawy.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Dobre praktyki NGO - JST na rzecz młodzieży

Publikacja T_CALENDAR 2023
Przykłady działań organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych na rzecz młodzieży
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie, Klimat

Wyzwania w zakresie ochrony środowiska i klimatu na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Publikacja T_CALENDAR 2021
Ekspertyza nt. wyzwań związanych ze zmianami klimatu i działań, jakie powinny podejmować w związku z nimi samorządy.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie, Szkoła

Wyzwania w edukacji, które warto rozwiązywać w modelu partycypacyjnym włączającym młodzież

Publikacja T_CALENDAR 2021
Ekspertyza pokazująca rolę samorządów lokalnych w organizacji kształcenia na poziomie lokalnym.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Wpływ ubytku młodych mieszkańców na finanse gmin i miast na prawach powiatu

Publikacja T_CALENDAR 2021
Ekspertyza nt. wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się samorządy w związku z odpływem młodzieży do większych miast.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Sytuacja demograficzna w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce – wybrane aspekty

Publikacja T_CALENDAR 2021
Ekspertyza nt. wybranych aspektów sytuacji demograficznej Polski raz jej konsekwencje dla samorządów terytorialnych.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Uwarunkowania prawne aktywności obywatelskiej młodzieży w Polsce

Publikacja T_CALENDAR 2021
Ekspertyza nt. rozwiązań prawnych umożliwiających młodym ludziom udział w życiu publicznym.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Młodzieżowa Rada Dzielnicy - młodzież współdecyduje o swoim mieście

Publikacja T_CALENDAR 2007
Model działania młodzieżowej rady dzielnicy opracowany w wyniku doświadczeń w pracy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Dobre praktyki młodzieżowych rad gmin i dzielnic

Publikacja T_CALENDAR 2009
Wiedza o młodzieżowych radach w pigułce. Jedna z pierwszych publikacji fundacji o tej tematyce.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład młodzieżowych rad

Publikacja T_CALENDAR 2012
Efekt projektu międzynarodowego - dobre praktyki działań młodzieżowych rad w Polsce i w Litwie.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Model działania młodzieżowej rady gminy

Publikacja T_CALENDAR 2014
Kluczowe zasady dotyczące powoływania młodzieżowych rad i ich organizacji pracy.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Karta zasad i standardów działania Młodzieżowych Rad Gmin

Publikacja T_CALENDAR 2016
Najważniejsze zasady działalności młodzieżowych rad rekomendowane przez fundację.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Katalog pomysłów młodzieżowych

Publikacja T_CALENDAR 2017
Inspirujące projekty młodzieżowe zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego i inicjatyw lokalnych.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady

Dobre praktyki Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Publikacja T_CALENDAR 2021
Inspirujące działania radnych pierwszej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - m.in. projekty społeczne, kulturalne, dot. edukacji proeuropejskiej i klimatycznej.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady

Dobre praktyki działań młodzieżowych rad w czasie kryzysu

Publikacja T_CALENDAR 2021
Działania młodzieżowych rad w odpowiedzi na potrzeby społeczne w obliczu pandemii Covid.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Dobre praktyki młodzieżowych rad

Publikacja T_CALENDAR 2023
15 przykładów skutecznych działań młodzieżowych rad na rzecz lokalnych społeczności, klimatu, zdrowia psychicznego, inkluzywności.
dowiedz się więcej
Biblioteki, Młodzi ludzie

Przewodnik dla bibliotekarzy o tworzeniu atrakcyjnej oferty działania bibliotek publicznych dla młodych ludzi

Publikacja T_CALENDAR 2015
Publikacja pokazująca jak przyciągnąć do biblioteki młodych ludzi.
dowiedz się więcej
Biblioteki, Społeczność lokalna

Konsultacje publiczne w bibliotece publicznej

Publikacja T_CALENDAR 2013
Poradnik dla bibliotekarzy i bibliotekarek dotyczący prowadzenia konsultacji społecznych.
dowiedz się więcej
Biblioteki, Społeczność lokalna

Biblioteki jako przestrzenie konsultacji społecznych i dyskusji o sprawach lokalnych

Publikacja T_CALENDAR 2013
Doświadczenie 22 gminnych i miejskich bibliotek publicznych w konsultacjach i projektach społecznych.
dowiedz się więcej
Biblioteki

Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży

Publikacja T_CALENDAR 2020
Przewodnik po nowych formach działalności bibliotek w oparciu o narzędzia online.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Szkoła

Szkoła obywateli

Publikacja T_CALENDAR 2007
10 projektów zachęcających uczniów do aktywności społecznej
dowiedz się więcej
Szkoła

Samorząd uczniowski - niezbędnik opiekuna

Publikacja T_CALENDAR 2012
Przewodnik dla opiekunów samorządów uczniowskich.
dowiedz się więcej
Szkoła

Opis modelu działania samorządu szkolnego

Publikacja T_CALENDAR 2008
Proste w zastosowaniu narzędzia, które pozwalają włączać uczniów w procesy decyzyjne dotyczące szkoły.
dowiedz się więcej
Szkoła

Euro obywatel

Scenariusz T_CALENDAR 2013
Scenariusze lekcji o prawach obywatela UE oraz historii integracji europejskiej dla uczniów szkoły podstawowej.
dowiedz się więcej
Szkoła

Jak korzystać z praw, aby osiągnąć sukces?

Scenariusz T_CALENDAR 2014
Scenariusz lekcji dla uczniów liceum zgodny z podstawą programową zajęć z wiedzy o społeczeństwie.
dowiedz się więcej
Szkoła

Poznajemy prawa i obowiązki ucznia

Scenariusz T_CALENDAR 2014
Scenariusz lekcji dla uczniów szkoły podstawowej, który ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie praw i obowiązków ucznia.
dowiedz się więcej
Szkoła

Scenariusze warsztatów dla uczniów szkół branżowych

Scenariusz T_CALENDAR 2023
Pomoc dla nauczycieli i edukatorów prowadzących warsztaty w szkołach branżowych z zakresu edukacji obywatelskiej i globalnej.
dowiedz się więcej
Szkoła

Istota samorządności uczniowskiej

Scenariusz T_CALENDAR 2014
Scenariusz zajęć na temat samorządu uczniowskiego dla uczniów/uczennic liceów i techników.
dowiedz się więcej
Szkoła

Rządzenie, wpływ? Czym jest samorząd uczniowski?

Scenariusz T_CALENDAR 2014
Scenariusz zajęć przydatny dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.
dowiedz się więcej
Szkoła

Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz T_CALENDAR 2014
Scenariusz zajęć kształtujących u uczniów umiejętności konstruktywnego uczestnictwa w działaniach społeczności lokalnej.
dowiedz się więcej
Szkoła

Tworzymy regulamin wyborów i działania organów samorządu uczniowskiego

Scenariusz T_CALENDAR 2014
Praktyczny scenariusz tworzenia przez uczniów regulaminu wyborów i działania organów samorządu uczniowskiego.
dowiedz się więcej
Szkoła

Aktywny samorząd. Scenariusze lekcji i projektów.

Scenariusz T_CALENDAR 2014
Scenariusze lekcji i projektów dotyczących organizacji wyborów i uchwalania regulaminu samorządu uczniowskiego.
dowiedz się więcej
Szkoła, Klimat

Uczymy (się) razem dla pokoju

Scenariusz T_CALENDAR 2016
Scenariusze lekcji i projektów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Prawa człowieka, nierówności społeczne, zrównoważony rozwój.
dowiedz się więcej
Szkoła

Samorząd uczniowski – szkoła demokracji. Polskie i ukraińskie doświadczenia

Publikacja T_CALENDAR 2017
Publikacja w języku ukraińskim na temat działań rozwijających umiejętności społeczne i obywatelskie dzieci i młodzieży podejmowanych w ukraińskich i polskich szkołach.
dowiedz się więcej
Szkoła

Dobre praktyki współdecydowania o przestrzeni szkolnej

Publikacja T_CALENDAR 2017
Przykłady zrealizowanych zmian w przestrzeni szkolnej zaproponowanych przez uczniów/uczennice i zgodnych z ich potrzebami.
dowiedz się więcej
Szkoła, Klimat

Jak włączać edukację globalną do codziennej pracy szkoły?

Scenariusz T_CALENDAR 2019
Praktyczna pomoc dla nauczycieli/lek nt. włączania zagadnień związanych z globalnymi współzależnościami w program zajęć przedmiotowych.
dowiedz się więcej
Szkoła

Samorządy mają moc

Publikacja T_CALENDAR 2019
Doświadczenia i pomysły na temat działalności samorządów szkolnych.
dowiedz się więcej
Szkoła

Dzieci mają głos w sprawie szkoły /Діти мають право голосу в шкільних справах

Publikacja T_CALENDAR 2020
Publikacja w języku polskim i ukraińskim dla opiekunów samorządu uczniowskiego w klasach 1-3 oraz dyrektorów, którym leży na sercu zarządzanie szkołą z uwzględnieniem głosu i opinii dzieci.
dowiedz się więcej
Szkoła

Rok szkolny z samorządem uczniowskim

Publikacja T_CALENDAR 2020
Publikacja, która pomoże zorganizować pracę samorządu uczniowskiego w Twojej szkole.
dowiedz się więcej
Szkoła, Klimat

Debata z uczniami – jak nasza szkoła może stać się bardziej zrównoważona?

Scenariusz T_CALENDAR 2019
Scenariusz zajęć dla uczniów szkół podstawowych dotyczący zrównoważonego rozwoju.
dowiedz się więcej
Szkoła

Edukacja medialna. Podręcznik

Publikacja T_CALENDAR 2021
Publikacja nt. rozwijania umiejętności korzystania z mediów oraz zwiększenia odporności młodych osób na mowę nienawiści i dezinformację w Internecie.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Młodzi liderzy. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.

Publikacja T_CALENDAR 2022
Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Budżet obywatelski. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym

Publikacja T_CALENDAR 2022
Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.
dowiedz się więcej
Biblioteki, Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Otwieranie się instytucji na młodych. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym

Publikacja T_CALENDAR 2022
Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Granty młodzieżowe. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.

Publikacja T_CALENDAR 2022
Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Młodzieżowe rady gmin. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.

Publikacja T_CALENDAR 2022
Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.
dowiedz się więcej
Szkoła

Samorząd uczniowski. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.

Publikacja T_CALENDAR 2022
Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.
dowiedz się więcej
Biblioteki, Społeczność lokalna

Wolontariat w bibliotekach publicznych. Jak to robimy w Warszawie?

Publikacja T_CALENDAR 2021
Podsumowanie 4 lat rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych Warszawy.
dowiedz się więcej
1 / 5