SKIP_TO

Materiały

Poniżej prezentujemy materiały fundacji z zakresu edukacji obywatelskiej, angażowania młodych ludzi w sprawy publiczne, rozwijania samorządności uczniowskiej oraz wspierania bibliotek i innych instytucji publicznych w procesie otwierania się na społeczność lokalną.

Zebrane materiały prezentujemy w 4 działach: publikacje, audio, wideo oraz scenariusze zajęć.
Biblioteki, Szkoła

Czytamy i dyskutujemy w bibliotekach szkolnych

Publikacja
Refleksja nad stanem czytelnictwa dzieci i młodzieży i zbiór dobrych praktyk działań bibliotek szkolnych.
dowiedz się więcej
Szkoła

Szkolna autokracja. Raport z badań praktyk edukacji obywatelskiej i demokracji szkolnej w szkołach branżowych pierwszego stopnia w województwie warmińsko-mazurskim

Publikacja
Raport z badań praktyk edukacji obywatelskiej i demokracji szkolnej w szkołach branżowych pierwszego stopnia w województwie warmińsko-mazurskim
dowiedz się więcej
Młodzi ludzie, Szkoła

Діяльність учнівського самоврядування під час дистанційного навчання

Publikacja
Działalność samorządów uczniowskich podczas nauczania zdalnego. Publikacja w języku ukraińskim.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie, Szkoła

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Publikacja
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Szkoła

Dzieci aktywne w społeczności

Scenariusz
Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w klasach 4–6 szkoły podstawowej.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Szkoła

Dzieci obywatele

Scenariusz
Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w klasach 1–3 szkoły podstawowej.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Współpraca organizacji społecznych i samorządów sposobem na aktywizację obywatelską młodych

Wideo
Seminarium online
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Dlaczego włączanie młodych jest ważne dla społeczności lokalnych? Cz.2

Wideo
Seminarium online nt. edukacji i aktywności obywatelskiej młodych - województwo lubelskie.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Dlaczego włączanie młodych jest ważne dla społeczności lokalnych? Cz.1

Wideo
Seminarium online nt. edukacji i aktywności obywatelskiej młodych - województwo warmińsko-mazurskie.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady, Szkoła, Klimat

Młodzieżowe rady dla demokracji i klimatu - podsumowanie projektu

Wideo
Opowiadamy o działaniach na rzecz klimatu podjętych przez 6 młodzieżowych rad z Mazowsza i Śląska.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych 2022 - relacja

Wideo
Relacja z Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych, który odbył się w dniach 25-27 maja 2022 w Warszawie.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych 2023 - relacja

Wideo
Relacja z Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych, który odbył się w Lublinie w dniach 26-28 maja 2023.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie

Podcast - Młodzieżowa rada - jak realizować projekty społeczne?

Audio
Piąty odcinek serii podcastów o młodzieżowych radach.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady, Szkoła

Podcast - Młodzieżowa rada - jak współpracować ze szkołami i mieszkańcami?

Audio
Czwarty odcinek serii podcastów o młodzieżowych radach.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Podcast - Młodzieżowa rada - czy potrzebny jej opiekun?

Audio
Trzeci odcinek serii podcastów o młodzieżowych radach.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Podcast - Młodzieżowa rada - czas na formalności

Audio
Drugi odcinek serii podcastów o młodzieżowych radach.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Podcast - Młodzieżowa rada - co to jest i po co ją powoływać?

Audio
Pierwszy odcinek serii podcastów o młodzieżowych radach.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Czosnów konsultuje

Publikacja
Broszura dokumentująca proces konsultacji społecznych w jednej z gmin woj. mazowieckiego.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Szkoła

5 scenariuszy lekcji o Mazowszu

Scenariusz
Scenariusze zajęć mające na celu zwiększenia wiedzy młodych mieszkańców Mazowsza na temat istoty funkcjonowania samorządu.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Co po terapii? Raport z realizacji projektu

Publikacja
Publikacja powstała w ramach projektu, którego celem było kompleksowe wsparcie w powrocie na rynek pracy osób z zaburzeniami psychicznymi.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie

Młodzieżowy przewodnik po Pradze Północ

Publikacja
Publikacja stworzona przez młodych ludzi dla swoich rówieśników.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie

Bemowo w obiektywie

Publikacja
Przewodnik po dzielnicy Bemowo m.st Warszawy okiem młodych mieszkańców.
dowiedz się więcej
Młodzi ludzie, Szkoła, Klimat

Audyty klimatyczne

Scenariusz
Materiały dla uczniów i uczennic do przeprowadzenia audytów klimatycznych w szkołach.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie

Konferencja „Edukacja obywatelska młodzieży" - zapis wystąpień

Publikacja
Zapis wystąpień z konferencji „Edukacja obywatelska młodzieży" organizowanej w Senacie RP.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Edukacja obywatelska w działaniu

Publikacja
Wybór artykułów autorstwa polskich i brytyjskich akademików na temat edukacji obywatelskiej.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady, Młodzi ludzie

Edukacja obywatelska młodzieży. Dobre praktyki

Publikacja
Opis kilkunastu projektów, dzięki którym młodzi ludzie mogli doświadczać bycia aktywnym obywatelem.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna

Bychawa konsultuje

Publikacja
Broszura dokumentująca proces konsultacji społecznych w jednej z gmin woj. lubelskiego.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Klimat

Warszawski Panel Klimatyczny - raport z realizacji

Publikacja
Opis działań podjętych w celu organizacji publicznej dyskusji dotyczącej zrównoważonego rozwoju m.st. Warszawy.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Dobre praktyki NGO - JST na rzecz młodzieży

Publikacja
Przykłady działań organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych na rzecz młodzieży
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie, Klimat

Wyzwania w zakresie ochrony środowiska i klimatu na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Publikacja
Ekspertyza nt. wyzwań związanych ze zmianami klimatu i działań, jakie powinny podejmować w związku z nimi samorządy.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie, Szkoła

Wyzwania w edukacji, które warto rozwiązywać w modelu partycypacyjnym włączającym młodzież

Publikacja
Ekspertyza pokazująca rolę samorządów lokalnych w organizacji kształcenia na poziomie lokalnym.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Wpływ ubytku młodych mieszkańców na finanse gmin i miast na prawach powiatu

Publikacja
Ekspertyza nt. wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się samorządy w związku z odpływem młodzieży do większych miast.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Sytuacja demograficzna w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce – wybrane aspekty

Publikacja
Ekspertyza nt. wybranych aspektów sytuacji demograficznej Polski raz jej konsekwencje dla samorządów terytorialnych.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Uwarunkowania prawne aktywności obywatelskiej młodzieży w Polsce

Publikacja
Ekspertyza nt. rozwiązań prawnych umożliwiających młodym ludziom udział w życiu publicznym.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Młodzieżowa Rada Dzielnicy - młodzież współdecyduje o swoim mieście

Publikacja
Model działania młodzieżowej rady dzielnicy opracowany w wyniku doświadczeń w pracy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Dobre praktyki młodzieżowych rad gmin i dzielnic

Publikacja
Wiedza o młodzieżowych radach w pigułce. Jedna z pierwszych publikacji fundacji o tej tematyce.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład młodzieżowych rad

Publikacja
Efekt projektu międzynarodowego - dobre praktyki działań młodzieżowych rad w Polsce i w Litwie.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Model działania młodzieżowej rady gminy

Publikacja
Kluczowe zasady dotyczące powoływania młodzieżowych rad i ich organizacji pracy.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Karta zasad i standardów działania Młodzieżowych Rad Gmin

Publikacja
Najważniejsze zasady działalności młodzieżowych rad rekomendowane przez fundację.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Katalog pomysłów młodzieżowych

Publikacja
Inspirujące projekty młodzieżowe zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego i inicjatyw lokalnych.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady

Dobre praktyki Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Publikacja
Inspirujące działania radnych pierwszej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - m.in. projekty społeczne, kulturalne, dot. edukacji proeuropejskiej i klimatycznej.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzieżowe Rady

Dobre praktyki działań młodzieżowych rad w czasie kryzysu

Publikacja
Działania młodzieżowych rad w odpowiedzi na potrzeby społeczne w obliczu pandemii Covid.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Dobre praktyki młodzieżowych rad

Publikacja
15 przykładów skutecznych działań młodzieżowych rad na rzecz lokalnych społeczności, klimatu, zdrowia psychicznego, inkluzywności.
dowiedz się więcej
Biblioteki, Młodzi ludzie

Przewodnik dla bibliotekarzy o tworzeniu atrakcyjnej oferty działania bibliotek publicznych dla młodych ludzi

Publikacja
Publikacja pokazująca jak przyciągnąć do biblioteki młodych ludzi.
dowiedz się więcej
Biblioteki, Społeczność lokalna

Konsultacje publiczne w bibliotece publicznej

Publikacja
Poradnik dla bibliotekarzy i bibliotekarek dotyczący prowadzenia konsultacji społecznych.
dowiedz się więcej
Biblioteki, Społeczność lokalna

Biblioteki jako przestrzenie konsultacji społecznych i dyskusji o sprawach lokalnych

Publikacja
Doświadczenie 22 gminnych i miejskich bibliotek publicznych w konsultacjach i projektach społecznych.
dowiedz się więcej
Biblioteki

Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży

Publikacja
Przewodnik po nowych formach działalności bibliotek w oparciu o narzędzia online.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Szkoła

Szkoła obywateli

Publikacja
10 projektów zachęcających uczniów do aktywności społecznej
dowiedz się więcej
Szkoła

Samorząd uczniowski - niezbędnik opiekuna

Publikacja
Przewodnik dla opiekunów samorządów uczniowskich.
dowiedz się więcej
Szkoła

Opis modelu działania samorządu szkolnego

Publikacja
Proste w zastosowaniu narzędzia, które pozwalają włączać uczniów w procesy decyzyjne dotyczące szkoły.
dowiedz się więcej
Szkoła

Euro obywatel

Scenariusz
Scenariusze lekcji o prawach obywatela UE oraz historii integracji europejskiej dla uczniów szkoły podstawowej.
dowiedz się więcej
Szkoła

Jak korzystać z praw, aby osiągnąć sukces?

Scenariusz
Scenariusz lekcji dla uczniów liceum zgodny z podstawą programową zajęć z wiedzy o społeczeństwie.
dowiedz się więcej
Szkoła

Poznajemy prawa i obowiązki ucznia

Scenariusz
Scenariusz lekcji dla uczniów szkoły podstawowej, który ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie praw i obowiązków ucznia.
dowiedz się więcej
Szkoła

Scenariusze warsztatów dla uczniów szkół branżowych

Scenariusz
Pomoc dla nauczycieli i edukatorów prowadzących warsztaty w szkołach branżowych z zakresu edukacji obywatelskiej i globalnej.
dowiedz się więcej
Szkoła

Istota samorządności uczniowskiej

Scenariusz
Scenariusz zajęć na temat samorządu uczniowskiego dla uczniów/uczennic liceów i techników.
dowiedz się więcej
Szkoła

Rządzenie, wpływ? Czym jest samorząd uczniowski?

Scenariusz
Scenariusz zajęć przydatny dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.
dowiedz się więcej
Szkoła

Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz
Scenariusz zajęć kształtujących u uczniów umiejętności konstruktywnego uczestnictwa w działaniach społeczności lokalnej.
dowiedz się więcej
Szkoła

Tworzymy regulamin wyborów i działania organów samorządu uczniowskiego

Scenariusz
Praktyczny scenariusz tworzenia przez uczniów regulaminu wyborów i działania organów samorządu uczniowskiego.
dowiedz się więcej
Szkoła

Aktywny samorząd. Scenariusze lekcji i projektów.

Scenariusz
Scenariusze lekcji i projektów dotyczących organizacji wyborów i uchwalania regulaminu samorządu uczniowskiego.
dowiedz się więcej
Szkoła, Klimat

Uczymy (się) razem dla pokoju

Scenariusz
Scenariusze lekcji i projektów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej. Prawa człowieka, nierówności społeczne, zrównoważony rozwój.
dowiedz się więcej
Szkoła

Samorząd uczniowski – szkoła demokracji. Polskie i ukraińskie doświadczenia

Publikacja
Publikacja w języku ukraińskim na temat działań rozwijających umiejętności społeczne i obywatelskie dzieci i młodzieży podejmowanych w ukraińskich i polskich szkołach.
dowiedz się więcej
Szkoła

Dobre praktyki współdecydowania o przestrzeni szkolnej

Publikacja
Przykłady zrealizowanych zmian w przestrzeni szkolnej zaproponowanych przez uczniów/uczennice i zgodnych z ich potrzebami.
dowiedz się więcej
Szkoła, Klimat

Jak włączać edukację globalną do codziennej pracy szkoły?

Scenariusz
Praktyczna pomoc dla nauczycieli/lek nt. włączania zagadnień związanych z globalnymi współzależnościami w program zajęć przedmiotowych.
dowiedz się więcej
Szkoła

Samorządy mają moc

Publikacja
Doświadczenia i pomysły na temat działalności samorządów szkolnych.
dowiedz się więcej
Szkoła

Dzieci mają głos w sprawie szkoły /Діти мають право голосу в шкільних справах

Publikacja
Publikacja w języku polskim i ukraińskim dla opiekunów samorządu uczniowskiego w klasach 1-3 oraz dyrektorów, którym leży na sercu zarządzanie szkołą z uwzględnieniem głosu i opinii dzieci.
dowiedz się więcej
Szkoła

Rok szkolny z samorządem uczniowskim

Publikacja
Publikacja, która pomoże zorganizować pracę samorządu uczniowskiego w Twojej szkole.
dowiedz się więcej
Szkoła, Klimat

Debata z uczniami – jak nasza szkoła może stać się bardziej zrównoważona?

Scenariusz
Scenariusz zajęć dla uczniów szkół podstawowych dotyczący zrównoważonego rozwoju.
dowiedz się więcej
Szkoła

Edukacja medialna. Podręcznik

Publikacja
Publikacja nt. rozwijania umiejętności korzystania z mediów oraz zwiększenia odporności młodych osób na mowę nienawiści i dezinformację w Internecie.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Młodzi liderzy. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.

Publikacja
Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Budżet obywatelski. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym

Publikacja
Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.
dowiedz się więcej
Biblioteki, Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Otwieranie się instytucji na młodych. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym

Publikacja
Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.
dowiedz się więcej
Społeczność lokalna, Młodzi ludzie

Granty młodzieżowe. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.

Publikacja
Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.
dowiedz się więcej
Młodzieżowe Rady

Młodzieżowe rady gmin. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.

Publikacja
Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.
dowiedz się więcej
Szkoła

Samorząd uczniowski. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.

Publikacja
Publikacja powstała w ramach cyklu, w którym przestawiamy najlepsze sposoby angażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi.
dowiedz się więcej
Biblioteki, Społeczność lokalna

Wolontariat w bibliotekach publicznych. Jak to robimy w Warszawie?

Publikacja
Podsumowanie 4 lat rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych Warszawy.
dowiedz się więcej
1 / 5