SKIP_TO

Nasza wizja

Naszym celem jest rozwijanie postaw i umiejętności obywatelskich umożliwiających każdej osobie - niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy zasobów - na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. Naszą misję realizujmy poprzez wdrażanie projektów, które dają szansę na autentyczną i znaczącą partycypację w życiu publicznym: szkolnym, lokalnym, krajowym, europejskim.

Bardzo ważne dla nas jest podejmowanie refleksji na temat charakteru współczesnego obywatelstwa, demokracji, przemian kulturowych. Pomaga ona nam wyznaczać kierunki projektowanych działań, tak by były one adekwatne do aktualnych wyzwań.

Doceniamy wagę zabierania głosu w dyskusji publicznej, uczestniczenia w działaniach koalicyjnych oraz prowadzenia rzecznictwa w obszarze edukacji obywatelskiej. Jesteśmy członkami sieci organizacji społecznych, koalicji na rzecz lepszej edukacji.
zdjęcie cytatu
T_QUOTE
Wierzymy, że dobre państwo jest wspólnotą otwartych, kompetentnych
i zaangażowanych
obywateli i obywatelek.
zdjęcie cytatu
Otwarci to tacy, którzy lubią innych, są wrażliwi, ufni, umieją budować więzi międzyludzkie.
Kompetentni czyli tacy, którzy znają swoje uprawnienia i wiedzą, jak z nich korzystać; są partnerami administracji publicznej, a nie jej petentami. Zaangażowani to znaczy wierzący w to, że udział w życiu wspólnoty ma sens, troszczący się o jej stan oraz przyszłość, gotowi do brania odpowiedzialności za siebie i innych.