SKIP_TO

Ogłoszenia

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 20 maja 2024 r., prowadzone w ramach Programu Równać Szanse realizowanego przez Fundację Civis Polonus, którego przedmiotem było: Analiza otoczenia rynkowego - benchmark programów grantowych o podobnym profilu do Programu Równać Szanse wraz z raportem podsumowującym, prezentacją i rekomendacjami, otrzymaliśmy 3 zgłoszenia. 

Zespół programu Równać Szanse postanowił nawiązać współpracę i powierzyć zadanie p. Monice Stec. 

Uzasadnienie:
Wybrana oferentka wykazała wysoki poziom komunikatywności i zrozumienie dokumentacji zamówienia oraz dotychczasowych efektów prac Zamawiającego. Przedstawiona w ofercie koncepcja badawcza spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania Zamawiającego, a harmonogram i sposób pracy zapewnia stały udział Zamawiającego w prowadzonym badaniu. Oferta była również najkorzystniejsza cenowo. Z wybranym Wykonawcą skontaktujemy się mailowo celem ustalenia terminu spotkania i podpisania umowy.

Więcej informacji o rozstrzygnięciu w załączniku poniżej.

Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy otoczenia rynkowego

Fundacja Civis Polonus serdecznie zaprasza do składania ofert na wykonanie analizy otoczenia rynkowego – benchmark programów grantowych o podobnym profilu do Programu Równać Szanse wraz z raportem podsumowującym, prezentacją i rekomendacjami.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: pawel.walecki@civispolonus.org.pl w terminie do dnia 28.05.2024 r., do godziny 12.00. O wynikach oferenci zostaną poinformowani drogą mailową w terminie jednego miesiąca.

Szczegółowe informacje do pobrania w załącznikach.
Zapytanie ofertowe
PDF - 179.00 KB
pobierz plik
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia
PDF - 139.30 KB
pobierz plik
Załącznik 2 - Wzór umowy
PDF - 254.78 KB
pobierz plik