SKIP_TO

Biblioteka - miejsce dla młodych ludzi

01.12.2013 - 30.09.2014 , projekt archiwalny
projekt skierowany do Biblioteki Społeczność lokalna Młodzi ludzie
Celem projektu było przede wszystkim wprowadzenie do bibliotek nowych usług i form działania skierowanych do młodzieży poprzez wzmocnienie kompetencji bibliotekarzy i bibliotekarek w zakresie pracy z młodzieżą. Poprzez nasze działania chcieliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, jaką ofertę powinny stworzyć biblioteki publiczne, by zachęcić młodych ludzi do częstszego korzystania z nich oraz aktywnego udziału i współtworzenia oferty kulturalnej dla młodzieży.

Wierzymy, że działania w bibliotekach przyczyniają się do wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych młodych ludzi (zwłaszcza mieszkających na wsi i w małych miastach, gdzie biblioteka może wypełniać lukę w ofercie kulturalnej i edukacyjnej), kształtowania postaw obywatelskich i umiejętności współdziałania, wzrostu kompetencji dotyczących bezpiecznego i sprawnego poruszania się w świecie nowych technologii.

W ramach projektu ,,Biblioteka – miejsce dla młodych ludzi’’ bibliotekarki i bibliotekarze pełniły rolę inicjatora współpracy, osoby aktywizującej młodzież do działania, gospodarzy spotkań (dbają o dobór tematów, jak również o przebieg spotkań i działań z młodzieżą) oraz osoby odpowiedzialnej za wypracowane efekty współpracy (zarówno poprzez informowanie społeczności lokalnej o działaniach prowadzonych z młodzieżą, jak również wspieranie młodych ludzi w realizacji wspólnych działań).
zdjęcie cytatu
T_QUOTE
Młodzież to najbardziej nieobecna grupa użytkowników biblioteki. Wielu bibliotekarzy przyznaje, że niełatwo dotrzeć do młodych ludzi, trafić w ich oczekiwania i gusty. Problemem jest też komunikacja z nastolatkami, szczególnie w większych grupach, jak i balansowanie pomiędzy szerokimi możliwościami, jakie stwarza era multimediów i Internetu a tradycyjnym upowszechnianiem czytelnictwa i szeroko rozumianej kultury.
zdjęcie cytatu

Rezultaty projektu

W ramach projektu zrealizowaliśmy wiele działań, m.in:
  • przygotowanie banku inspirujących dobrych praktyk działań z młodzieżą w bibliotece,
  • stworzenie propozycji projektów modelowych, które warto realizować z młodymi ludźmi w bibliotece,
  • przeprowadzenie szkoleń tematycznych dla bibliotekarek i bibliotekarzy z całej Polski,
  • przygotowanie i dystrybucja newslettera tematycznego dla wszystkich zainteresowanych tematyką współpracy z młodymi ludźmi w bibliotece,
  • stworzenie dedykowanej bibliotekarzom strony internetowej z materiałami edukacyjnymi. 

Wpływ projektu:

0
bibliotek
zaangażowanych w projekt
0
bibliotekarek i bibliotekarzy,
którzy wzięli udział w naszych warsztatach i szkoleniach
0
szkoleń
przeprowadzonych w ramach projektu

Więcej o projekcie

  • Nagranie z webinarium dla bibliotekarzy i bibliotekarek pn. "Młodzi, twórczy ludzie w bibliotece" 
  • Infografika z projektu
Infografika z projektu
JPG - 2.21 MB
pobierz plik

Finansowanie

Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.