SKIP_TO

Biblioteki BLISKO mieszkańców

12.08.2021 - 31.03.2025
projekt skierowany do Biblioteki Społeczność lokalna
Od 2021 roku realizujemy projekt kompleksowego wsparcia bibliotek, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów w ramach Programu BLISKO Narodowego Centrum Kultury.
Jest to największy program dedykowany bibliotekom i rozwoju czytelnictwa w Polsce.

W ramach współpracy z Narodowym Centrum Kultury fundacja odpowiedzialna jest za realizację tutoringu, szkoleń oraz spotkań wprowadzających i podsumowujących dla beneficjentów programu.

Celem naszych działań w ramach programu BLISKO jest zapewnienie wsparcia merytorycznego dla zespołów bibliotek realizujących projekty dla swoich społeczności lokalnych. 

Nasze wsparcie koncentruje się na dążeniu do pełnego wykorzystania funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią lub mogą pełnić biblioteki publiczne.
zdjęcie cytatu
T_QUOTE
Szczególnie ważne jest dla nas wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi i  przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.
zdjęcie cytatu

Co robimy?

W ramach projektu Fundacja Civis Polonus organizuje spotkania wprowadzające i podsumowujące, szkolenia oraz wsparcie tutorskie dla zespołów bibliotek w kluczowych obszarach BLISKO, jakimi są:
  • rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  • włączanie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

Listę bibliotek, z którymi współpracujemy w ramach naboru 2024-25 można znaleźć tutaj. 

Wpływ projektu:

0
bibliotek,
które otrzymały nasze wsparcie tutorskie w ramach BLISKO
0
godzin konsultacji
przeprowadzonych dla bibliotekarzy i bibliotekarek w latach 2021-24
0
trenerów,
którzy wspierają biblioteki

Wideo

Relacja z konferencji - wrzesień 2023 r.

Pliki do pobrania

  • Dobre Praktyki BLISKO - zbiór 20 ciekawych działań bibliotek realiowanych ze społecznością lokalną - Zobacz tutaj

Więcej o projekcie

  • Informacje i aktualności z programu na stronie Narodowego Centrum Kultury - zobacz tutaj
  • Strona Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - zobacz tutaj

Finansowanie oraz partnerzy

Program wsparcia bibliotek realizujemy we współpracy i na zlecenie Narodowego Centrum Kultury.

Program BLISKO realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) – Kierunek interwencji 4.1.
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!