SKIP_TO

Czytamy i dyskutujemy w bibliotekach szkolnych o ważnych dla nastolatków sprawach

01.11.2022 - 30.06.2023 , projekt archiwalny
projekt skierowany do Biblioteki Szkoła
Celem projektu jest promocja czytelnictwa wśród młodych ludzi (12-18 lat) poprzez przeprowadzenie kampanii na rzecz czytelnictwa – zaprojektowanych i zrealizowanych przy udziale młodzieży.
Projekt został zrealizowany w szkołach na terenie Warszawy:
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego,
  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza,
  • CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia,
  • Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika,
  • Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann,
  • Szkoła Społeczna STO nr 1 im.Nowaka- Jeziorańskiego,
  • Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa,
  • CLXIII Liceum Ogólnokształcące,
  • Szkoła podstawowa nr 385 im. Józefa Piłsudskiego.
Naszą intencją było nie tylko zwiększenie zainteresowania książkami, ale także wykorzystanie literatury jako narzędzia do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia, zrozumienia złożonych kwestii społecznych, gospodarczych i osobistych. Chcieliśmy pokazać, że wartościowa literatura może pomóc znaleźć odpowiedzi na ważne życiowo pytania.

Nauczyciele-bibliotekarze szkolni pełnili kluczową rolę w realizacji projektu. Przeszkoleni i wspierani merytorycznie przez ekspertów Fundacji Civis Polonus oraz zaproszonych gości, stali się liderami działań w swoich szkołach. Zależało nam, by bibliotekarki biorące udział w projekcie poczuły się docenione przez społeczność szkolną, a biblioteki szkolne stały się centrum wydarzeń szkolnych, miejscem rozpoznawalnym, kojarzącym się pozytywnie, lubianym.

Rezultaty projektu

W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolenia dla bibliotekarek szkolnych, podczas których pokazaliśmy m.in. jak atrakcyjnie zbadać potrzeby czytelnicze młodzieży, jakie są aktualne międzynarodowe wytyczne dotyczące organizacji pracy bibliotek szkolnych. 

Kluczowym etapem projektu było zorganizowanie w szkołach kampanii na rzecz czytelnictwa. Były one zaprojektowane i realizowane przez bibliotekarki z aktywnym udziałem zrekrutowanej w tym celu młodzieży. Każda kampania skupiała się na tematach, które były istotne dla uczniów i uczennic danej szkoły oraz dawała im możliwość wyrażenia swoich myśli i opinii poprzez dyskusje i debaty. W ramach projektu do szkół zapraszani byli eksperci w dziedzinach, które uczniowie uważali za istotne (np. psychologowie, mówcy motywacyjni, graficy itp.), co dodatkowo wzbogacało ich doświadczenie czytelnicze.

Jednym z unikalnych aspektów projektu było położenie akcentu na samodzielne działania uczniów i uczennic. W pierwszym etapie młodzi liderzy zaangażowani w projekt przeprowadzali diagnozę wśród rówieśników, dostosowując jej formę do możliwości i potrzeb z każdej ze szkół. W dalszej kolejności, uczniowie mieli możliwość wyboru książek, które następnie zostały zakupione dla ich szkolnych bibliotek. Listy pozycji były konsultowane z uczniami i uczennicami, co gwarantowało, że na półki trafią te książki, po które faktycznie nastolatki chętnie sięgają. Podejście, które przyjęliśmy w projekcie, nie tylko zwiększało zasoby biblioteczne, ale także dawało uczniom poczucie sprawczości i wpływu na swoje środowisko edukacyjne oraz pomagało budować więzi z rówieśnikami i twórczo spędzać czas.

Wpływ projektu:

0
bibliotek szkolnych
zaangażowanych w projekt
0
uczestników i uczestniczek,
którzy tworzyli kampanie na rzecz czytelnictwa
0
publikacja
z dobrymi praktykami działań bibliotek szkolnych

Pliki do pobrania

Publikacja zrealizowana w ramach projektu - "Czytamy i dyskutujemy w bibliotekach szkolnych." Artykuły eksperckie i dobre praktyki bibliotek szkolnych.

Finansowanie

Projekt był współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawę.