SKIP_TO

Demokracja w branżówkach. Warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych

01.10.2023 - 31.07.2024
projekt skierowany do Młodzi ludzie Szkoła
Celem projektu realizowanego w warszawskich szkołach branżowych jest wzmocnienie samorządności uczniowskiej i włączenie młodych ludzi w proces podejmowania konstruktywnych działań na rzecz swojej społeczności szkolnej.

Badania pokazują, że to właśnie umiejętności społeczne - m.in. inicjatywność i nastawienie na rozwiązywanie problemów - są szczególnie pożądane wśród pracodawców zatrudniających specjalistów z konkretnych „technicznych” dziedzin.

Weź udział w konferencji podsumowującej!

Zapraszamy nauczycieli/lki i dyrektorów/rki warszawskich szkół branżowych do udziału w konferencji podsumowującej projekt pt. "Samorządność uczniów szkół i klas branżowych w Warszawie".

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 14 czerwca 2024 na adres:agata.piotrkowska@civispolonus.org.pl

Szczegółowy pogram wydarzenia w załączniku poniżej.
Zaproszenie na konferencję
PDF - 2.05 MB
pobierz plik

Warsztaty

W ramach projektu realizujemy bezpłatne 90-minutowe warsztaty dla uczniów i uczennic szkół branżowych rozwijające kompetencje miękkie – umiejętność komunikacji, planowania działań, mówienia o swoich potrzebach i decydowanie o sobie.

Pracujemy metodami aktywizującymi. Podczas warsztatów wspólnie zastanawiamy się nad potrzebami oraz pomysłami na ciekawe, pożyteczne działania dla społeczności szkolnej.

Dodatkowo, bezpłatnie prowadzimy 60-minutowe spotkanie szkoleniowe dla rady pedagogicznej poświęcone rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich młodych ludzi. Podczas tego spotkania wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób nauczyciele/lki i dyrektorzy/rki mogą wspierać budowanie postaw odpowiedzialnego obywatelstwa wśród młodzieży, motywować uczniów i uczennice do konstruktywnego zaangażowania na rzecz
społeczności szkolnej oraz lepiej organizować samorządność uczniowską w szkole branżowej.

Rezultaty projektu

Nasze doświadczenie współpracy z warszawskimi szkołami branżowymi pokazuje nam, że ich uczniowie i uczennice mają ogromny potencjał dla aktywności społecznej i obywatelskiej. Chcemy go uruchomić poprzez rozwijanie samorządności uczniowskiej dopasowanej do specyfiki szkoły branżowej.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie i uczennice:
  • poznają sposoby komunikowania się językiem szacunku i empatii,
  • rozwiną umiejętność inicjowania i planowania działań,
  • dowiedzą się jak diagnozować potrzeby i problemy swoich rówieśników,
  • zastanowią się jak wzmacniać w sobie postawę wytrwałości w działaniach,
  • poznają dobre praktyki podejmowania konstruktywnych działań na rzecz
    szkoły i społeczności,
  • dowiedzą się jakie działania podejmują samorządy uczniowskie
    w szkołach branżowych.

Do pobrania

Zaproszenie do projektu wraz z programem warsztatów
PDF - 2.80 MB
pobierz plik

Finansowanie

Projekt realizowany dzięki dotacji Biura Edukacji m.st. Warszawy.