SKIP_TO

Demokracja w branżówkach. Warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych

01.10.2023 - 31.07.2024
projekt skierowany do Młodzi ludzie Szkoła
Celem projektu realizowanego w warszawskich szkołach branżowych jest wzmocnienie samorządności uczniowskiej i włączenie młodych ludzi w proces podejmowania konstruktywnych działań na rzecz swojej społeczności szkolnej.

Badania pokazują, że to właśnie umiejętności społeczne - m.in. inicjatywność i nastawienie na rozwiązywanie problemów - są szczególnie pożądane wśród pracodawców zatrudniających specjalistów z konkretnych „technicznych” dziedzin.

Zgłoś swoją szkołę branżową do udziału w warsztatach!

Zapraszamy uczniów i uczennice warszawskich szkół branżowych na bezpłatne warsztaty rozwijające kompetencje miękkie – umiejętność komunikacji, planowania działań, mówienia o swoich potrzebach i decydowanie o sobie.

Proponujemy 90-minutowe warsztaty dla młodzieży poprowadzone w Waszej szkole. Spotkanie może być zorganizowane dla jednej klasy lub grupy uczniów i uczennic. Długość i tematykę warsztatu dopasujemy do Waszych potrzeb i możliwości.

Dodatkowo, bezpłatnie przeprowadzimy 60-minutowe spotkanie szkoleniowe dla rady pedagogicznej, na którym pokażemy, jak motywować uczniów i uczennice do konstruktywnego zaangażowania na rzecz społeczności szkolnej.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: agata.piotrkowska@civispolonus.org.pl
Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia 2024.

Mamy miejsce dla 5 szkół - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
Pobierz zaproszenie!

Rezultaty projektu

Nasze doświadczenie współpracy z warszawskimi szkołami branżowymi pokazuje nam, że ich uczniowie i uczennice mają ogromny potencjał dla aktywności społecznej i obywatelskiej. Chcemy go uruchomić poprzez rozwijanie samorządności uczniowskiej dopasowanej do specyfiki szkoły branżowej.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie i uczennice:
  • poznają sposoby komunikowania się językiem szacunku i empatii,
  • rozwiną umiejętność inicjowania i planowania działań,
  • dowiedzą się jak diagnozować potrzeby i problemy swoich rówieśników,
  • zastanowią się jak wzmacniać w sobie postawę wytrwałości w działaniach,
  • poznają dobre praktyki podejmowania konstruktywnych działań na rzecz
    szkoły i społeczności,
  • dowiedzą się jakie działania podejmują samorządy uczniowskie
    w szkołach branżowych.

Finansowanie

Projekt realizowany dzięki dotacji Biura Edukacji m.st. Warszawy.