SKIP_TO

Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży

01.06.2020 - 31.10.2020 , projekt archiwalny
projekt skierowany do Biblioteki Młodzi ludzie
Głównym założeniem projektu była promocja czytelnictwa wśród młodych ludzi poprzez realizację kampanii online na rzecz czytelnictwa zaprojektowanych i zrealizowanych przy udziale młodzieży. 

Celem naszych działań było wsparcie projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia online. Był on elementem tarczy antykryzysowej w kulturze - działań wspierających ten sektor w związku z utrudnieniami w jego funkcjonowaniu, wynikłymi z pandemii Covid.

Naszym założeniem było wsparcie programowe bibliotek w okresie ograniczonych możliwości prowadzenia normalnej aktywności społecznej. Chcieliśmy wprowadzić do ich oferty nowe formy działalności, oparte o narzędzia online.

Rezultaty projektu

W ramach projektu:
  • Zorganizowaliśmy szkolenie wprowadzające, na którym wspólnie zaplanowaliśmy kampanię promującą czytelnictwo dla bibliotek włączonych do projektu.
  • Rozwinęliśmy kompetencje bibliotekarzy i bibliotekarek w zakresie metod pracy z młodzieżą i podzieliliśmy się dobrymi praktykami w zakresie rozwijania w bibliotece młodzieżowego wolontariatu.
  • Przy każdej bibliotece powołaliśmy grupę młodzieżową, która stała się ciałem doradczym, które pomagało bibliotekom zidentyfikować najważniejsze zainteresowania i dylematy młodych ludzi oraz najlepsze sposoby dotarcia do nich.
  • Przy współpracy z grupami młodzieżowymi zorganizowaliśmy kampanie online promujące czytelnictwo. W ramach kampanii odbyły się spotkania z ekspertami w różnych tematach wskazanych przez młodzież. Eksperci podzielili się z młodymi swoją wiedzą i doświadczeniem, zachęcili do sięgnięcia po wartościową literaturę i polecili ciekawe treści dostępne w Internecie. Do udziału w tych spotkaniach grupy młodzieżowe zaprosili swoich rówieśników.
  • W czasie projektu zapewniliśmy bibliotekom wsparcie merytoryczne. Wspólnie z nimi przeszliśmy przez proces wdrażania kampanii. Podczas grupowych spotkań wspierających doszło do wymiany doświadczeń między bibliotekami. Bibliotekarze korzystali tez z indywidualnego wsparcia ekspertów.
  • Opracowaliśmy publikację, w której przedstawiliśmy kampanie zrealizowane w projekcie.

Wpływ projektu:

0
bibliotek
zaangażowanych w projekt
0
bibliotekarek i bibliotekarzy,
którzy wzięli udział w naszych warsztatach i szkoleniach
0
dni szkolenia
dla każdej biblioteki w projekcie

Pliki do pobrania

Publikacja "Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży" zawierająca opis tworzenia młodzieżowej kampanii online krok po kroku oraz przykłady dobrych prakyk.
Wersja podstawowa
PDF - 2.20 MB
pobierz plik
Wersja dla osób z dysfunkcją wzroku.
PDF - 2.07 MB
pobierz plik

Finansowanie

Dofinansowano z środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci".

Projekt był objęty patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, portalu Lustro Biblioteki oraz Stowarzyszenia Labib.