SKIP_TO

Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych

17.03.2021 - 31.12.2022 , projekt archiwalny
projekt skierowany do Społeczność lokalna Młodzi ludzie
Celem projektu było rozbudzenie aktywności obywatelskiej młodych ludzi poprzez profesjonalne wsparcie organizacji pozarządowych działających w tym obszarze oraz zachęcanie jednostek samorządu terytorialnego do współpracy z tymi organizacjami. 

Projekt adresowany był do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego do 100 000 mieszkańców, z terenu 5 województw: podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego.

W projekcie pracowaliśmy z 8 parami (organizacja pozarządowa i jednostka samorządu terytorialnego) z gmin: Barczewo, Braniewo, Iława, Węgorzewo, Rybno, Olsztynek, Płużnica, Wisznice.

W projekcie wzięły udział: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie, Mazurska Fundacja Edukacyjna „BONUS PASTOR” z Węgorzewa, Grupa nieformalna „W Rękach Młodych” z Rybna, Fabryka Inicjatyw Obywatelskich "Łączy nas Iława", Stowarzyszenie Po Godzinach z Olsztynka, Braniewski Instytut Rozwoju, Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica oraz Federacja Inicjatyw Oświatowych.

Rezultaty projektu

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:
  • Konferencja otwierająca (06.2021) zatytułowana „Partnerstwo organizacji społecznych i samorządów lokalnych na rzecz aktywności obywatelskich młodych ludzi” dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Konferencji towarzyszyła prezentacja ekspertyz dotyczących wyzwań polskich samorządów związanych z młodzieżą. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Jerzy Stępień, przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i były prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich.
  • Seminaria szkoleniowe dla organizacji pozarządowych (NGO) i samorządów (JST) o tworzeniu partnerstw pomiędzy nimi, przeprowadzone w każdym z 5 województw. Podczas szkoleń rozmawialiśmy o korzyściach, płaszczyznach współdziałania oraz formach i zasadach partnerstw.
  • 3 szkolenia dla 8 par organizacji pozarządowych i samorządów, które zdecydowały się budować modelowe partnerstwa. 
  • Wizyty studyjne w gminach biorących udział w projekcie.
  • Konferencja podsumowująca projekt pn. "Rozwój lokalny? Najlepiej z młodzieżą!", która odbyła się 23 listopada w Warszawie.

W ramach projektu powstało także 5 ekspertyz dotyczących wyzwań polskich samorządów związanych z młodzieżą, a także 6 publikacji prezentujących narzędzia zwiększające wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.

Wpływ projektu:

0
organizacji społecznych,
które wzmocniliśmy poprzez konferencje, seminaria, szkolenia i partnerstwa
0
samorządowców,
którzy zwiększyli gotowość do współpracy z NGO
0
godzin szkoleń
dla partnerstw NGO-JST biorących udział w projekcie

Więcej o projekcie

  • Playlista z nagraniami z konferencji online i seminariów szkoleniowych - zobacz tutaj
  • Artykuł w Rzeczpospolitej (Regiony) pt. "Rozwój lokalny? Najlepiej z młodymi!" - zobacz tutaj
  • Artykuł na stronie Związku Powiatów Polskich nt. publikacji, które powstały w ramach projektu - zobacz tutaj
  • Strona konferencji podsumowującej projekt wraz z programem - zobacz tutaj
  • Nagranie wideo z konferencji podsumowującej - zobacz tutaj

Wideo

Konferencja online otwierająca projekt - nagrania wideo.

Pliki do pobrania

Ekspertyza - Wyzwania w zakresie ochrony środowiska i klimatu na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
PDF - 538.21 KB
pobierz plik
Ekspertyza - Wyzwania w edukacji, które warto rozwiązywać w modelu partycypacyjnym
PDF - 544.98 KB
pobierz plik
Ekspertyza - Szymon Osowski, prezes Sieci ObEkspertyza - Uwarunkowania prawne aktywności obywatelskiej młodzieży w Polsce
PDF - 414.42 KB
pobierz plik
Ekspertyza - Wpływ ubytku młodych mieszkańców na finanse gmin i miast na prawa powiatu
PDF - 543.52 KB
pobierz plik
Ekspertyza - Sytuacja demograficzna w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce – wybrane aspekty
PDF - 2.50 MB
pobierz plik
Samorząd uczniowski. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej młodych
PDF - 1.97 MB
pobierz plik
Otwieranie się instytucji na młodych. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym
PDF - 1.95 MB
pobierz plik
Młodzieżowi liderzy. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym
PDF - 9.68 MB
pobierz plik
Młodzieżowe Rady Gmin. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym
PDF - 11.73 MB
pobierz plik
Granty młodzieżowe. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym
PDF - 10.96 MB
pobierz plik
Budżet obywatelski. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym
PDF - 1.95 MB
pobierz plik

Finansowanie oraz partnerzy

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Partnerem projektu był Związek Miast Polskich.

Projekt został objęty patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita Życie Regionów” i portalu organizacji pozarządowych ngo.pl