SKIP_TO

Program Równać Szanse

01.03.2021 - 31.10.2023
projekt skierowany do Młodzi ludzie
Program Równać Szanse to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane przez Fundację Civis Polonus.

Celem Równać Szanse jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.
Programem objęliśmy młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Chcemy, by na tym terenie za sprawą ciekawych projektów, młodzi mogli sprawdzić, w czym mają szansę być skuteczni i doceniani przez innych. Tu gdzie mieszkają lub tam, gdzie się kiedyś być może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć. Tylko w ten sposób mogą stać się ludźmi samodzielnymi i niezależnymi, którzy całkowicie świadomie wyznaczają sobie przemyślane cele. Najpierw te dotyczące edukacji, a później – dorosłości.

Istotą Programu Równać Szanse są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą na współpracę z innymi. Uczestnicy naszych projektów ustalają wspólny cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się w zupełnie nowych sytuacjach.

Kontakt w sprawach Programu:
Paweł Walecki
Dyrektor Programowy
e-mail: pawel.walecki@civispolonus.org.pl

Więcej informacji o Równać Szanse znajdziesz na:

Program Równać Szanse to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane przez Fundację Civis Polonus.