SKIP_TO

Program rozwoju wolontariatu pracowniczego w warszawskich instytucjach miejskich

01.05.2024 - 05.12.2024
projekt skierowany do Społeczność lokalna
W ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" Fundacja Civis Polonus realizuje program wspierający rozwój wolontariatu pracowniczego w instytucjach publicznych m.st. Warszawy. 

Organizacja wolontariatu pracowniczego rozumiana jest jako współpraca instytucji miejskich z sektorem prywatnym. Sektor prywatny w ramach wolontariatu pracowniczego może wspierać działalność instytucji miejskich.

Głównym celem projektu jest:
 • przekazanie wiedzy na temat współpracy z sektorem prywatnym w ramach wolontariatu pracowniczego,
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami na temat współpracy z sektorem prywatnym w ramach wolontariatu pracowniczego.

Co robimy?

W 2024 roku w ramach projektu realizujemy:
 • 2 szkolenia grupowe na temat organizacji wolontariatu pracowniczego - „Jak nawiązać współpracę z sektorem prywatnym w ramach wolontariatu pracowniczego w instytucji miejskiej”;
 • 15 spotkań indywidualnych z pracownikami instytucji miejskich na temat wolontariatu pracowniczego.

Podczas szkoleń uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się m.in.:
 • czym jest wolontariat pracowniczy,
 • jakie są formalno-prawne aspekty wolontariatu pracowniczego,
 • jakie są możliwe formy współpracy z wolontariatem pracowniczym (np. wolontariat grupowy/akcyjny, indywidualny/długoterminowy itp.)
 • jak przygotować się do współpracy z sektorem prywatnym (w tym: jak przygotować budżet akcji wolontariatu pracowniczego i jak planować jej koszty),
 • jakie są dobre praktyki wolontariatu pracowniczego.

Więcej o projekcie

 • Artykuł pt. "Wolontariat pracowniczy - pierwsze kroki" na stronie Ochotników Warszawskich - zobacz tutaj
 • Baza wiedzy i wywiady nt. wolontariatu pracowniczego - zobacz tutaj

Finansowanie oraz partnerzy

Projekt finansowany jest przez Urząd m.st. Warszawy w ramach programu Ochotnicy Warszawscy.