SKIP_TO

Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st Warszawy

01.05.2023 - 05.12.2023
projekt skierowany do Społeczność lokalna
Fundacja Civis Polonus realizuje program wspierający rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej m.st Warszawy od 2022 roku. W projekcie bierze aktualnie udział 22 koordynatorów wolontariatu.

Głównymi celami projektu jest
  • doskonalenie modelu współpracy z wolontariuszami w placówkach,
  • tworzenie wspólnoty i sieciowanie koordynatorów wolontariatu oraz wolontariuszy,
  • wymiana dobrych praktyk dotyczących wolontariatu.

Co robimy?

Program składa się z 5 szkoleń grupowych dla uczestników programu, połączonych z wizytami studyjnymi w instytucjach na terenie m.st Warszawy, w których funkcjonuje dobrze rozwinięty wolontariat.

Każda placówka biorąca udział w programie otrzymuje także kwotę 3000 zł do dyspozycji na działania związane z promocją i wdrażaniem wolontariatu.

Wpływ projektu:

0
ośrodków pomocy społecznej,
w których wdrażamy i udoskonalamy wolontariat
0
edycja
rozwoju wolontariatu
0
godzin szkolenia
dla każdej placówki w projekcie

Więcej o projekcie

  • Artykuł pt. "Rozwijamy wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej m.st Warszawy" - zobacz tutaj 

Finansowanie oraz partnerzy

Projekt finansowany jest przez Urząd m.st. Warszawy w ramach programu Ochotnicy Warszawscy.