SKIP_TO

Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st Warszawy

01.05.2023 - 05.12.2024
projekt skierowany do Społeczność lokalna
W ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" Fundacja Civis Polonus realizuje program wspierający rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej m.st Warszawy od 2022 roku. 

Głównymi celami projektu są:
  • doskonalenie modelu współpracy z wolontariuszami w placówkach,
  • tworzenie wspólnoty i sieciowanie koordynatorów wolontariatu oraz wolontariuszy,
  • wymiana dobrych praktyk dotyczących wolontariatu.

Co robimy?

Program składa się z 5 szkoleń grupowych dla uczestników programu, połączonych z wizytami studyjnymi w instytucjach na terenie m.st Warszawy, w których funkcjonuje dobrze rozwinięty wolontariat.

Każda placówka biorąca udział w programie otrzymuje także kwotę 3000 zł do dyspozycji na działania związane z promocją i wdrażaniem wolontariatu.

W 2024 roku w ramach Ochotników Warszawskich organizujemy Fora edukacyjne dla koordynatorów wolontariatu w placówkach.

Fora edukacyjne dla koordynatorów wolontariatu w placówkach wychowania pozaszkolnego m.st. Warszawy to spotkania szkoleniowe (edukacyjno-sieciujące) dla wszystkich zainteresowanych pracowników warszawskich ośrodków pomocy społecznej. Fora połączone są z wizytami studyjnymi w warszawskich instytucjach lub organizacjach pozarządowych.

Wpływ projektu:

0
ośrodków pomocy społecznej,
w których wdrażamy i udoskonalamy wolontariat
0
wolontariuszy/szek,
którzy wsparli OPSy swoją pracą
0
godzin szkolenia
dla każdej placówki w projekcie

Więcej o projekcie

  • Artykuł pt. "Rozwijamy wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej m.st Warszawy" - zobacz tutaj 
  • Podsumowanie edycji programu 2023 - zobacz tutaj

Finansowanie oraz partnerzy

Projekt finansowany jest przez Urząd m.st. Warszawy w ramach programu Ochotnicy Warszawscy.