SKIP_TO

Rozprzestrzeń szkołę - edycja 2.

01.03.2016 - 30.04.2017 , projekt archiwalny
projekt skierowany do Młodzi ludzie Szkoła
Celem projektu było wsparcie samorządności uczniowskiej poprzez zwiększenie wpływu oraz poczucia sprawstwa młodych ludzi na przestrzeń szkoły. Poprzez nasze działania chcieliśmy pokazać, że zagospodarowania przestrzeni w szkole powinno odpowiadać na potrzeby uczniów i uczennic, służyć współpracy i swobodnej dyskusji i wspólnemu działaniu.

Podjęte działania wynikały z diagnozy, z której wynikało, że:
  • zagospodarowanie przestrzeni w większości szkół nie odpowiada potrzebom jej użytkowników/użytkowniczek,
  • przestrzeń szkolna nie sprzyja dyskusji i współpracy,
  • w szkołach brakuje stref do wypoczynku i relaksu, które z punktu widzenia uczniów i uczennic są niezbędne do podniesienia jakości życia w szkole,
  • o przestrzeni szkolnej decydują głównie dyrektorzy/dyrektorki szkół, bez wcześniejszych konsultacji z młodzieżą.
zdjęcie cytatu
T_QUOTE
Przestrzeń budynków szkolnych powinna być jasna, przestronna, komfortowa, przytulna. Powinna odpowiadać na zróżnicowane potrzeby uczniów - ruchu, zabawy, odpoczynku, spotkań z rówieśnikami, aktywnej nauki.
Ewelina Bartosik, trenerka fundacji
zdjęcie cytatu

Rezultaty projektu

W ramach projektu udało się przeprowadzić modelowy proces od diagnozy do rozwiązania problemu. Uczestnicy i uczestniczki przeprowadzili analizę jakości przestrzeni warszawskich szkół oraz zaprojektowali sposoby na podniesienie ich wyglądu i funkcjonalności. Stworzono rekomendacje dotyczące jakości przestrzeni szkolnej wypracowane dla władz miasta. 

Ponadto, zorganizowano debaty na temat jakości przestrzeni szkół oraz nowoczesnego projektowania oraz konferencję podsumowująca, w której wzięło udział 100 osób, w tym urzędnicy, architekci, nauczyciele oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Powstała także publikacja obrazująca dobre praktyki działań w przestrzeni szkolnej wypracowanych wspólnie z uczniami i uczennicami.

Wpływ projektu:

0
szkół
zaangażowanych w projekt
0
nauczycieli i nauczycielek,
przeszkolonych przez fundację
0
uczniów i uczennic,
z którymi projektowaliśmy nową przestrzeń szkolną

Finansowanie

Projekt współfinansowało Biuro Edukacji Urzędu m.st Warszawy.

Pliki do pobrania

  • Publikacja zrealizowana w ramach projektu: Dobre praktyki współdecydowania o przestrzeni szkolnej