SKIP_TO

Samorządy mają moc - edycja 2.

04.09.2019 - 30.06.2020 , projekt archiwalny
projekt skierowany do Młodzi ludzie Szkoła
Projekt był kontynuacją projektu „Samorządy mają moc” prowadzonego przez fundację w latach 2018-2019. Służył on wzmocnieniu demokratycznej kultury w warszawskich szkołach – rozwijał wśród uczniów, nauczycieli i rodziców umiejętności prowadzenia dialogu, włączania młodych ludzi i dzieci do procesów decyzyjnych oraz wzmacniał ich inicjatywę w życiu szkolnym poprzez wspieranie samorządności uczniowskiej. 

Projekt skierowany był do:
 • nauczycieli uczących dzieci i młodzież w różnym wieku (od nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej po nauczycieli szkół ponadpodstawowe różnego typu); szczególnie ważną grupą docelową byli opiekunowie samorządu uczniowskiego (zarówno doświadczeni, jak i początkujący) 
 • dyrektorów i dyrektorek szkół,
 • uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy aktywnie działają w samorządzie lub chcą to robić,
 • rodziców, m.in. tych działających w radach rodziców. 

Rezultaty projektu

Praca ze szkołami obejmowała:
 • przygotowanie przez szkoły wstępnej analizy  – szkoły wypełniły kwestionariusz, w którym same oceniły swój samorząd uczniowski w zestawieniu z warszawskim standardami działania samorządów uczniowskich opisanymi w „Warszawskiej karcie samorządów uczniowskich”.
 • warsztaty wprowadzające dla uczniów i nauczycieli
 • przeprowadzenie pogłębionej analizy samorządu uczniowskiego w szkole
 • indywidualną pracę szkół z mentorami, w tym warsztat dla przedstawicieli dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz stworzenie planu działania. 
W projekcie wzięło udział 19 warszawskich społeczności szkolnych:
 • Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej
 • Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
 • LXXXI LO im. Aleksandra Fredry
 • XLVII L.O. im. Stanisława Wyspiańskiego
 • Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3
 • CLIX LO im. króla Jana III Sobieskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
 • Szkoła Podstawowa 360
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Reymonta
 • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego
 • Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
 • Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika
 • X LO im. Królowej Jadwigi
 • Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
 • Szkoła Podstawowa nr 382
 • XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja

Wpływ projektu:

0
szkół
zaangażowanych w projekt
0
nauczycieli i nauczycielek,
którzy wzięli udział w naszych warsztatach i szkoleniach
0
uczniów i uczennic,
z którymi wzmacnialiśmy samorządność uczniowską

Więcej o projekcie

Projektowy profil Facebook - Zobacz tutaj.

Finansowanie oraz partnerzy

Projekt realizowany w ramach Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Był to długofalowy program zakładający podniesienie jakości życia młodzieży w mieście oraz rozwój partycypacji i aktywności młodych warszawiaków. Działania na rzecz młodzieży realizowane przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców.

Projekt realizowany był wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz objęty został honorowym patronatem Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

Pliki do pobrania

Publikacja powstała w ramach projektu - "Rok szkolny z samorządem uczniowskim." Praktyczna pomoc w zaplanowaniu dobrej organizacji działań samorządu uczniowskiego w ciągu całego roku szkolnego.
Rok szkolny z samorządem uczniowskim
PDF - 1.74 MB
pobierz plik