SKIP_TO

Szkolne i dzielnicowe agendy na rzecz klimatu

01.10.2019 - 31.05.2020 , projekt archiwalny
projekt skierowany do Młodzi ludzie Szkoła Klimat
Szkolne Agendy Klimatyczne był pilotażowym projektem prowadzonym w szkołach licealnych i w ostatnich klasach szkół podstawowych z terenu dwóch warszawskich dzielnic, Żoliborza i Bielan. Zaangażowana w projekt młodzież, w szczególności zaś przedstawiciele młodzieżowych rad dzielnic oraz samorządów uczniowskich, przy wsparciu fundacji, wpływali na szkolne ekosystemy, przystosowując je do bieżących wyzwań klimatycznych tak, by działały w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Projekt zakładał współpracę środowisk szkolnych - uczniów, nauczycieli, dyrekcji, Rad Rodziców - z samorządami lokalnymi, a także z ekspertami z dziedziny ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Celem projektu było zaangażowanie młodzieży w pozytywne działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, rozbudzenie świadomości środowiskowej oraz zapoznanie startujących w dorosłe życie młodych ludzi z działalnością samorządową. Po otrzymaniu niezbędnej wiedzy młodzi liderzy, którzy zgłosili się do projektu, mieli za zadanie zaangażować w działania kolejnych uczniów ze swoich szkół.

W projekcie wzięło udział aż dziesięć szkół z Żoliborza i sześć z Bielan. Spotkały się one podczas ogólnodzielnicowych debat, podczas których, wspólnie z zaproszonymi nauczycielami, dyrekcją, a także z przedstawicielami samorządów lokalnych, wypracowali systemowe sposoby radzenia sobie z narastającymi wyzwaniami środowiskowymi.

Rezultaty projektu

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:
  • 2-dniowe szkolenie dla uczniów, nauczycieli i dyrekcji na temat przyczyn i charakteru globalnych wyzwań oraz sposobów na usprawnienie codziennego
    funkcjonowania szkoły, tak by działała ona w sposób bardziej zrównoważony,
  • ogólnoszkolne apele klimatyczne przeprowadzone przez uczniów i uczennice
  • audyty klimatyczne, w których uczniowie i uczennice przyglądali się funkcjonowaniu placówek pod kątem zużycia zasobów (wody, energii, materiałów szkolnych), gospodarowania odpadami czy marnowania jedzenia, samodzielnie sprawdzając, z jakimi trudnościami mierzą się ich szkoły,
  • debaty szkolne, podczas których młodzież przedstawiła wnioski z przeprowadzonych audytów, wymieniała się spostrzeżeniami, praktykami i doświadczeniami, a także dyskutowała, co powinno ulec zmianie, a co wymaga dopracowania,
  • rozpoczęcie wprowadzania zielonych zmian przez całą społeczność szkolną.
  • wypracowanie rekomendacji
Ponadto w projekcie zostały przygotowane formularze audytów, strukturyzujące całościowe badania szkolnych ekosystemów w sześciu obszarach: woda, energia, odpady, jedzenie, transport i pomoce naukowe. Powstał również prezentowany podczas Szkolnych Apeli Klimatycznych materiał wideo o bieżących wyzwaniach środowiskowych, wzywający uczniów do podjęcia działań. Został opracowany poradnik działań proklimatycznych, zbierający wnioski ze szkolnych audytów, a także podsumowująca projekt publikacja, zawierająca zbiór dobrych praktyk na rzecz klimatu.

Wpływ projektu:

0
szkół
zaangażowanych w projekt
0
apeli klimatycznych
przeprowadzonych w szkołach
0
uczniów i uczennic,
którzy byli odbiorcami działań

Finansowanie

Projekt współfinansowało Miasto Stołeczne Warszawa.