SKIP_TO

Warszawski Panel Klimatyczny

01.09.2020 - 28.02.2021 , projekt archiwalny
projekt skierowany do Społeczność lokalna Klimat
Panel obywatelski to demokratyczna forma włączania mieszkańców i mieszkanek w proces wytyczania kierunków polityki danego miasta lub państwa. Warszawski Panel Klimatyczny został zorganizowany w listopadzie 2020 r. przez m.st. Warszawę na wniosek mieszkańców i organizacji społecznych, dla których temat skutków kryzysu klimatycznego jest sprawą, która wymaga pilnych konsultacji i wspólnego wypracowania rozwiązań.

Głównym tematem panelu było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jak zwiększyć efektywność energetyczną Warszawy i udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta? Paneliści i panelistki zastanawiali się jak oszczędzać energię w mieście, jak wydajniej jej używać i jak ją produkować, a także jak rozwijać miasto, a jednocześnie wspierać realizację celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Warszawie o co najmniej 40 proc. do 2030 roku i neutralności klimatycznej do 2050 roku. 

Projekt koordynował zespół trzech organizacji - Fundacji Stocznia, Fundacji Pole Dialogu oraz Fundacji Civis Polonus. W panelu wzięło udział 90 panelistów i panelistek powyżej 15 rż, w tym eksperci i ekspertki oraz przedstawiciele organizacji społecznych. Spotkania dyskusyjne odbywały się przez cały listopad.

Za organizację wydarzenia otrzymaliśmy nagrodę Tramwajów Warszawskich - wyróżnienie specjalne w XI edycji konkursu S3KTOR. Doceniono współpracę 3 organizacji pozarządowych oraz wnikliwe zajęcie się tematem przystosowania miast do zmian klimatu.
zdjęcie cytatu
T_QUOTE
Wiele procesów partycypacyjnych jest skromnych, a Warszawski Panel Klimatyczny to było ogromne przedsięwzięcie. Wysłaliśmy 18 tys. zaproszeń do warszawianek i warszawiaków, musieliśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania, wątpliwości, zadbać o motywację ludzi, by uczestniczyli w spotkaniach.

Olga Napiontek, koordynatorka projektu
zdjęcie cytatu

Jak pracowaliśmy?

Panel toczył się w nadzwyczajnych okolicznościach związanych z epidemią koronawirusa, dlatego został zorganizowany w formule hybrydowej, z przeważającą częścią działań prowadzonych on-line. Ta formuła została wybrana w trosce o bezpieczeństwo panelistów i panelistek, z pełną świadomością stojących za takim rozwiązaniem wyzwań. Zespół Koordynujący dołożył wszelkich starań, by zapewnić dostępność panelu dla osób wykluczonych cyfrowo i umożliwić udział osobom nieposiadającym warunków do uczestnictwa on-line, między innymi oferując wsparcie asystentów, organizując miejsce do pracy w panelu poza domem czy dostarczając niezbędny sprzęt.

Paneliści i panelistki zostali wybierani losowo, co pozwoliło na stworzenie różnorodnej grupy uczestników i uczestniczek – tak różnorodnej jak struktura miasta. W panelu znalazły się więc osoby różnej płci, w różnym wieku, z różnych dzielnic i o różnym wykształceniu.

Od osób biorących udział w panelu nie wymagaliśmy żadnej specjalistycznej wiedzy, ponieważ dostały one wsparcie od ekspertów i ekspertek, którzy przygotowali przystępne materiały i wystąpienia z danej dziedziny. Istotne było dla nas, aby podczas panelu przedstawiane były różne perspektywy, różne punkty widzenia i jak najszersza paleta możliwych rozwiązań.

Paneliści i panelistki poznali efekty i koszty poszczególnych rozwiązań podczas spotkań edukacyjnych, a następnie – wyposażeni w tę wiedzę – w toku rozmów i dyskusji w małych grupach szukali najlepszych rozwiązań dla miasta. Na zakończenie wypracowane rozwiązania zostały poddane pod głosowanie całego panelu. W ten sposób powstała lista rekomendacji, które mają charakter wytycznych dla miasta dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej Warszawy.

Wypracowane rekomendacje można znaleźć na stronie Urzędu Miasta - zobacz tutaj.

Wpływ projektu:

0
mieszkańców i mieszkanek Warszawy,
którzy wzięli udział w panelu
0
rekomendacji
wypracowanych przez panelistów i panelistki
0
osób,
które śledziło transmisję panelu klimatycznego na żywo

Więcej o projekcie

  • Oficjalna strona panelu na stronie Urzędu Miasta - zobacz tutaj.
  • Materiały z panelu zebrane w jednym miejscu - zobacz tutaj
  • Stan realizacji rekomendacji wypracowanych podczas panelu - stan na 1.09.2023 r. -zobacz tutaj
  • Artykuł o panelu na portalu ngo.pl - zobacz tutaj.
  • Nagrania wideo z procesu konsultacyjnego z mieszkańcami - zobacz tutaj.

Wideo

Podsumowanie Warszawskiego Panelu Klimatycznego
Nagroda S3ktor 2021

Finansowanie oraz partnerzy

Warszawski Panel Klimatyczny został zrealizowany przez trzy niezależne organizacje społeczne: Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundację Pole Dialogu i Fundację Civis Polonus, i był finansowany w ramach zadania publicznego pn. „Warszawski Panel Klimatyczny”, zleconego przez m.st. Warszawa, na podstawie Zarządzenia nr 756/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 czerwca 2020 roku.