SKIP_TO

Z małej szkoły w wielki świat

01.04.2010 - 31.10.2013 , projekt archiwalny
projekt skierowany do Społeczność lokalna Młodzi ludzie Szkoła
Głównym celem projektu było wsparcie uczniów małych wiejskich szkół (klasy I-VI) z w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych:
 • kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych;
 • kompetencji społecznych i obywatelskich;
 • umiejętności uczenia się.
Inicjatorem projektu była Federacja Inicjatyw Oświatowych, która wspiera społeczności lokalne ratujące małe wiejskie szkoły przed likwidacją, a potem podejmujące trud prowadzenia szkoły przez lokalne stowarzyszenia założone w tym celu przez rodziców. 

Obecnie nadal wiele szkół wiejskich jest zagrożonych likwidacją - praktycznie do każdej szkoły samorządowej liczącej poniżej 110 uczniów, gmina musi dopłacać z własnego budżetu. Organizacje poprzez udział w projekcie chciały obronić ideę małych szkół, wierząc, że z zamknięciem szkoły wieś traci nie tylko często jedyną placówkę edukacji, kultury, sportu i wspierania rozwoju lokalnego, ale i miejsce zapewniające znakomite środowisko edukacji małych dzieci.

W programie wzięły udział szkoły z dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - po 12-13 Małych Szkół z każdego województwa, w tym 36 szkół większych (od 71 do 110 uczniów) i 74 szkoły mniejsze (do 70 uczniów).
zdjęcie cytatu
T_QUOTE
Powszechnie funkcjonuje opinia, że poziom nauczania w małej wiejskiej szkole jest niski oraz że prowadzenie zajęć w klasach łączonych to anachronizm.
Nic bardziej mylnego! Szkoły o niewielkiej liczbie uczniów są bardziej bezpieczne, zapewniają indywidualizację pracy, umożliwiają stały kontakt z rodziną dziecka,
a klasy łączone sprzyjają stosowaniu metod aktywizujących.
zdjęcie cytatu

Rezultaty projektu

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:
 • przygotowanie materiałów metodycznych, służących rozwojowi wybranych kompetencji kluczowych uwzględniających aktywne i atrakcyjne formy uczenia się oraz specyfikę środowiska edukacyjnego Małych Szkół;
 • wsparcie nauczycieli w pracy nad rozwojem kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą projektów i zasad oceniania kształtującego;
 • wyposażenie Małych Szkół w pomoce dydaktyczne wspierające rozwój wybranych kompetencji;
 • zbudowanie szkolnego ruchu naukowego Małych Szkół poprzez wsparcie rozwoju zainteresowań naukowych uczniów podczas Letnich Obozów Naukowych i Letnich Szkół Odkrywców;
 • utworzenie 9 wojewódzkich sieci współpracy Małych Szkół;
 • wypracowanie modelu Małej Szkoły wspierającej rozwój wybranych kompetencji poprzez wypracowanie trwałych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych.
Ponadto, zostały stworzone 4 pakiety materiałów edukacyjnych przygotowane przez partnerów realizujących projekt, które zawierają scenariusze projektów edukacyjnych pomocnych nauczycielom we wsparciu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

W czasie realizacji projektu wybrana instytucja trzykrotnie przeprowadziła badania kompetencji uczniów.

Wpływ projektu:

0
szkół
zaangażowanych w projekt
0
nauczycieli i nauczycielek,
którzy wzięli udział w naszych warsztatach i szkoleniach
0
uczniów i uczennic z małych wiejskich szkół podstawowych,
z którymi rozwijaliśmy kompetencji społeczne i obywatelskie

Więcej o projekcie

Wideo

Finansowanie oraz partnerzy

Projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" realizowany był przez Federację Inicjatyw Oświatowych (lider projektu) wraz z partnerami: Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Fundacją Civis Polonus oraz Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin. 

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.4.

"Z Małej Szkoły w wielki świat" zwyciężył w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości".

Pliki do pobrania

Publikacje projektowe zrealizowane przez fundację:
 • Dzieci obywatele - Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w klasach 4–6 szkoły podstawowej
 • Dzieci aktywne w społeczności - Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w klasach 4–6 szkoły podstawowej
Więcej publikacji dostępnych na stronie projektu.
Dzieci obywatele
PDF - 7.00 MB
pobierz plik
Dzieci aktywne w społeczności
PDF - 6.27 MB
pobierz plik