SKIP_TO

Biblioteki jako przestrzenie konsultacji społecznych i dyskusji o sprawach lokalnych

Publikacja powstała w ramach projektu "Biblioteki jako przestrzenie dyskusji o sprawach lokalnych". Jego celem było rozwijanie funkcji bibliotek jako miejsc spotkań mieszkańców i rozmów o sprawach lokalnych. Środkiem do osiągnięcia tego celu było prowadzenie przez biblioteki konsultacji projektów decyzji przygotowywanych przez władze gminy oraz animowanie dyskusji. 

W publikacji znajdziemy m.in. najważniejsze zasady prowadzenia konsultacji i dyskusji publicznych w bibliotece, informacje nt. roli bibliotekarza w procesie ich organizacji, a także dobre praktyki z aż 22 bibliotek gminnych i miejskich z całej Polski.
Zapraszamy do udziału w hackatonie obywatelskim 12-13 kwietnia!