SKIP_TO

Bychawa konsultuje

Publikacja wydana w ramach projektu „Bychawa i Czosnów konsultuje, mającego na celu rozwój dialogu obywatelskiego i zwiększenie wiedzy oraz umiejętności pracowników samorządowych w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych.