SKIP_TO

Co po terapii? Raport z realizacji projektu

Publikacja powstała w ramach projektu "Co po terapii?", którego celem było kompleksowe wsparcie w powrocie na rynek pracy osób z zaburzeniami psychicznymi, które ukończyły psychoterapię i z powodu specyfiki swojego problemu nigdy nie podjęły pracy zawodowej lub utraciły ją i mają trudności by do niej wrócić. Raport zawiera opis projektu i jego rezultatów.
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!