SKIP_TO

Dlaczego włączanie młodych jest ważne dla społeczności lokalnych? Cz.1

Seminarium online nt. edukacji i aktywności obywatelskiej młodych i korzyściach z partnerstw samorządów terytorialnych i organizacji społecznych.  Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodych”, realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich.

Gościnią spotkania była m.in. Joanna Glezman, kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Zapraszamy do udziału w hackatonie obywatelskim 12-13 kwietnia!