SKIP_TO

Dlaczego włączanie młodych jest ważne dla społeczności lokalnych? Cz.2

Seminarium online nt. edukacji i aktywności obywatelskiej młodych i korzyściach z partnerstw samorządów terytorialnych i organizacji społecznych. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodych”, realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich oraz Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 r.

Gościnią spotkania była Aleksandra Kulik, prezeska Fundacji Sempre a Frente działającego na rzecz młodzieży na Lubelszczyźnie.