SKIP_TO

Dobre praktyki działań młodzieżowych rad w czasie kryzysu

Publikacja powstała w ramach projektu „Młodzi liderzy dla społeczności w czasach kryzysu” i była odpowiedzią na potrzeby lokalnych społeczności w obliczu pandemii Covid. Broszura stanowi opis działań młodzieżowych radnych - od diagnozy do realizacji projektów - których nacisk był położony przede wszystkim na dobrostan psychiczny, przeciwdziałanie depresji, a także rozwój pasji i pomoc w nauce zdalnej.