SKIP_TO

Dobre praktyki młodzieżowych rad gmin i dzielnic

Publikacja powstała w ramach projektu „Młodzieżowe Rady Gmin – przestrzeń dla aktywności obywatelskiej młodzieży”. Jest to jedna z pierwszych publikacji fundacji o tej tematyce. Zawiera kluczowe informacje i rekomendacje nt. powoływania i funkcjonowania młodzieżowych rad oraz wspierania ich przez dorosłych w realizacji działań.