SKIP_TO

Dobre praktyki NGO - JST na rzecz młodzieży

Publikacja prezentująca przykłady działań podejmowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i samorządy lokalne na rzecz młodzieży. Pokazujemy w niej, że istotnym elementem takiej współpracy jest aktywizacja młodych obywateli oraz czynne wspieranie tych z nich, którzy sami wychodzą z inicjatywą wprowadzania zmian w swoim otoczeniu. 

Broszura powstała w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych" mającego na celu teoretyczne i praktyczne wsparcie organizacji pozarządowych, które chcą wzmacniać partycypację młodzieży.