SKIP_TO

Dobre praktyki współdecydowania o przestrzeni szkolnej

Publikacja powstała w ramach projektu "Rozprzestrzeń Szkołę". Celem projektu było umożliwienie uczniom i uczennicom wyrażenie swoich potrzeb dotyczących przestrzeni szkolnej oraz współdecydowania o sposobach jej urządzania. Publikacja zawiera opis drogi uczestnika projektu oraz przykłady zrealizowanych zmian w szkołach.
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!