SKIP_TO

Edukacja medialna. Podręcznik

Publikacja powstała w ramach projektu ReNews. Był to międzynarodowy projekt finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+, którego celem było wsparcie młodzieży w rozwijaniu umiejętności korzystania z mediów (Media Literacy Education - MLE). ReNews działa na rzecz wzmocnienia nowej generacji cyfrowych obywateli i obywatelek, poprzez zwiększenie ich odporności na mowę nienawiści i dezinformację w Internecie, a także rozwijanie krytycznego myślenia.
Zapraszamy do udziału w hackatonie obywatelskim 12-13 kwietnia!