SKIP_TO

Edukacja obywatelska w działaniu

Publikacja prezentująca wybór artykułów - esejów autorów polskich i brytyjskich akademików - na temat edukacji obywatelskiej. Obejmuje obszary takie jak: instytucjonalizacja edukacji i partycypacji obywatelskiej, kryzys demokracji i krytyka edukacji obywatelskiej, dyskryminacje i praktyki antyopresyjne itp.

Publikacja wydana w ramach projektu „Młodzi ludzie mają wpływ. Projekt zwiększania udziału młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji w szkole i gminie”, realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie z Fundacją Pole Dialogu i Goldsmiths College Uniwersytetu Londyńskiego. Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie modelu uczestnictwa młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji w szkołach i społecznościach lokalnych.
Zapraszamy do udziału w hackatonie obywatelskim 12-13 kwietnia!