SKIP_TO

Euro obywatel

Scenariusze lekcji o prawach obywatela UE oraz historii integracji europejskiej dla uczniów szkoły podstawowej. Publikacja powstała w ramach projektu „Euro obywatel” realizowanego z myślą o uczniach szkoły podstawowej, w szczególności klas szóstych. Scenariusze można wykorzystywać na zajęciach dodatkowych oraz lekcjach historii i społeczeństwa zawierających treści wykraczające poza podstawę programową.

Publikacja składa się z dwóch części: scenariuszy poświęconych historii integracji europejskiej po II Wojnie Światowej oraz poruszających zagadnienia związane z korzystaniem przez obywateli Unii Europejskiej z przysługujących im praw. Scenariusze opierają się na aktywizujących metodach nauczania, dzięki czemu przyswojenie wiedzy jest łatwe i przyjemne.